Havnebaner‎ > ‎0 Lossepladsen‎ > ‎

loekken på websitet: Havnebaner


Luftfoto af Løkken. Postkort. "I. Th. Grønborgs Boghandel, Løkken - Eneret 77631". År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

En rigtig havnebane mellem station og havn har der aldrig været i Løkken. Bl. a. fordi Løkken aldrig har haft en havn. Det fremgår af diverse ældre geodætiske kort, at der har været en "ansats" til noget jernbanespor fra stationen og "ned mod stranden" (de lokalhistoriske arkivfolk mener, at sporstumpen (diskuteret her) har noget at gøre med et spor, der blev anvendt ved bygningen af bunkers i klitterne); men et kort med en fuldt indtegnet "havnebane" er det endnu ikke lykkedes at finde - sandsynligvis fordi der aldrig har være en sådan sporforbindelse. Og så alligevel: I Guldvangs industribanebog har Guldvang  på side 109 indtegnet en sporforbindelse mellem Løkken station og molen på Løkken strand. Sporforbindelsen eksisterede efter Guldvangs note i perioden 1926-1927. Det er nok ikke noget af den, vi ser på postkortet. Peter Andersen har 1. december 2011 i en mail kommenteret ovenstående motiv således: "I Løkken blev der i 1930'erne ikke anlagt havn, men kun en læmole med anlægsplads for fiskekuttere. Sporet i forgrunden er et smalspor - Vandbygningsvæsenet? Havnen blev anlagt af Vestkysthavneanlæggene, som senere gik op i Vandbygningsvæsenet.  Der var dog også en anden entreprenør, der i 1939 har haft bane på stranden ved Løkken." Ovenstående postkort er postgået 9. juli 1931, så det er nok ikke nævnte entreprenørspor, vi ser. Indtil nye oplysninger dukker op, er hypotesen derfor, at sporet på postkortet har noget med VBV at gøre. Om det er samme spor, som det spor Guldvang nævner, vides p. t. ikke. "I. Th. Grønborg, Løkken. Eneret. No. 12." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.   

Kilde: Geodatastyrelsen. Målt 1885. Sidst rettet 1929. Udgivet 1932. Sporstumpen ses nederst i billedet. På efterfølgende kort (sidst rettet 1937 og udgivet i 1943) findes sporstumpen stadig. På kortet sidst rettet 1945 og udgivet i 1947 er sporstumpen væk.

Guldvang skriver190) lidt om Løkkens "havnebaner" m. v.: "Under 2. verdenskrig anlagde den tyske besættelsesmagt en lang række baner i Jylland, overvejende i forbindelse med bygnings- og befæstningsarbejder. Sporanlæggene blev mest benyttet til transport af sand, ler og grus til bunkersbyggeri ved vestkysten, for eksempel ved Løkken by, der blev næsten gennemskåret af spor." Guldvang gengiver et billede fra 1944, hvor man ser et lokomotiv og nogle tipvogne på stranden i Løkken og med billedteksten "I klitterne udenfor Løkken 1944. Der hentes sand til støbning af bunkers." Ovenstående kortskitser er gengivet efter bogen190). Originalskitserne må befinde sig i Guldvangs arkiv på Struer Museum. Sporet på ovenfor viste postkort (postgået 1931) synes ikke at være det samme spor, som det spor der er skitseret på Guldvangs skitse (mærket "1926-27"). Bemærk i øvrigt også sporet mærket "1943", som også nåede helt ned på stranden. Kortskitsen kan ses i højere opløsning her.

Jeg leder stadig efter et billede af det jernbanespor, der 1926-1927 jf. Guldvang skulle have været mellem Løkken station og molen i Løkken. Det er endnu ikke lykkedes. Men vi kan da konstatere, at sporet ikke var der, da ovenstående foto blev taget. På bagsiden er anført: "Løkken. Tyske Soldater med Feltkøkken på Stranden". Fotograf: Ukendt. Årstal: Ukendt. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.