Havnebaner‎ > ‎Aalborg‎ > ‎1. Fra station til havn‎ > ‎

2. havnebane


24. januar 1868 skriver den "controllerende ingenieur", ca 1 år og 8 måneder før strækningen Randers-Aalborg bliver ibrugtaget, følgende om Aalborgs 2. havnebane:

"...og det vil tillige være muligt fra Banegaarden at føre et Forbindelsesspor til Byens Bolværker. De Bassiner og Bolværker, som ere tilstede, egne sig i deres nuværende Skikkelse ikke til med nogen nytte at modtage Havnespor, og hvor ønskeligt det end er, at der tilveiebringes en Forbindelse mellem Stationen og Havnen , maa det dog vistnok ansees for rettest at stille Spørgsmålet om et saadant Anlæg i bero, indtil Kommunen paa en eller anden Maade seer sig istand til at komme Sagen imøde."35)

Om 2. havnebanes fødselsattest:

1931: Jensen-Egeberg skriver: "1874 havde Anlæget faaet Sporforbindelse med Havnen, den saakaldte Trækbane, der udgik fra Pladsens sydlige Del og svingede i en Bue uden om Byen; 1887 gik man fra Heste over til Lokomotivdrift paa Havnen."32)
1969: Peer Thomassen: "Dernæst kom havnebanen ("hestebanen"), der påbegyndtes i 1873 og var foreløbig færdig 1876. Den kostede 57.000 kr., hvoraf Aalborg kommunes andel var 26.000."34)
1976: Sv. O. Lynggaard-Jensen skriver: "Jernbanen medførte ingen revolution på havnen, selv om der også blev ført spor til havnen, og den beskedne brug illustreres bedst af, at trafikken til havnen indtil 1887 blev besørget af et par heste på "trækbanen".33)
1994: Asger Christiansen skriver: "I 1873 indledte man anlæg af en havnebane i Aalborg; den var færdig tre år senere."31)

De danske Statsbaner, Samling af Ordrer og Bestemmelser m.v. Nr. 29. 28. august 1875. Jeg ved ikke, hvorfor åbningen i den hidtidige litteratur har været sat til 1874 eller 1876. Det kan, for 1876's vedkommende, skyldes, at nogle rest-eller tillægsarbejder er blevet afsluttet i driftsåret 1. april 1875  - 31. marts 1876. Men faktum er altså, at Aalborgs 2. havnebane åbnede onsdag den 25. august 1875. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.

Det fejlagtige vejskilt på hjørnet af Niels Ebbesens Gade og Trækbanen 9. maj 2013. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.