Havnebaner‎ > ‎Aalborg‎ > ‎

2. Mellem broerne


Luftfoto af Aalborg havn. Billedet må være taget senere end marts 1933 (Limfjordsbroen er taget i brug) og tidligere end 1938 (den nye jernbanebro er endnu ikke at se). Vi bemærker, at der stadig er "sandstrand" og ikke bolværk over lange stræk - både øst for Limfjordsbroen og mellem de to broer. Postkort. "Vesterbro Boghandel, Papir en gros, Aalborg. Nr. 8217." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Juli 1940. Fotografen står på Limfjordsbroen og fotograferer mod vest over mod jernbanebroen over Limfjorden. Som man kan se, er der endnu ikke hverken kaj eller jernbanespor mellem broerne - dog anes kajen ved Aalborg Ny Dampmølle A/S. Fotograf: Ukendt.

Årstal: Ukendt. Fotograf: Ukendt. Sporskiftet midt i billedet ligger formentlig på sin oprindelige placering og er senere blevet flyttet. Sporet tættets på stranden førte ad Mørupsgade og sporet tættets på fotografen førte til spritfabrikken.

Sporplan af havnesporene mellem Limfjordsbroen (til højre) og jernbanebroen over Limfjorden (til venstre) 5. december 1945. Sporplanen er udarbejdet som grundlag for etablering af privat sidespor til A/S Nordjysk Cold Stores, som vi ser midt i billedet. Inden dette tidspunkt var der således ingen havnespor i "forgaden", dvs. på selve kajen mellem de to broer. Det nye spor starter umiddelbart øst for Limfjordsbroen og forløber som et "uegentligt" havnespor frem til  H. P. Springborg A/S, hvor det deler sig i det private sidespor og et egentligt havnespor, der er gjort dobbeltsporet og som har to udtræksspor ud mod vest og to udtræksspor mod øst. Det er et "stort" anlæg for at betjene én kunde.  Herudover kan vi se, at der allerede eksisterer et uegentligt havnespor i baggaden, der på sporplanen ikke er navngivet men som hedder Mørupsgade, samt et uegentligt havnespor i Strandvejen/Strandvej frem til De danske Spritfabrikker. Bemærk det private sidespor i Strandvejen umiddelbart nord for Ølandsgade. Sporplanen kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen. Sporplanen er en del af et kortbilag til nedenstående deklaration for A/S Nordjysk Cold Stores.

"The End Of The Line". Billedet angives til at være taget 1972-1974. Inden der blev etableret sporadgang til De Danske Spritfabrikker fra kajsiden, sluttede spornettet her - tæt på jernbanebroen. Vi bemærker de to sporstoppere og tankvognen - mon tankvognen har noget med spritfabrikkerne at gøre? Billedet kan ses i højere opløsning her. Billedet stammer fra en YouTube-film, der kan ses her.

Limfjordsbroen med kun et enkelt spor under. Postkort. "Stenders Forlag. Eneret - Aalborg 523.". År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

I nederste højre hjørne ses sporet til De Danske Spritfabrikker. Billedet viser i øvrigt de første tyske flyvemaskiner over Aalborg den 9. april 1940. Fotograf: J. A. Kirkegaard. Gengivet fra "Aalborg Stiftstidende Jubilæumsmagasinet 1767 - 2. januar - 1967.


Ovenstående 2 sider: Deklaration af 5. december 1945 vedrørende privat sidespor til A/S Nordjysk Cold Stores på Aalborg havn. Desværre mangler side 3. Kortbilag til deklarationen er vist øverst på nærværende side.Det egentlige private sidespor var knap 200 meter langt men afstedkom etablering af knap 1 kilometer egentlig og uegentlig havnespor. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Med etablering af sidesporet til De Danske Spritfabrikker nåede Aalborg havnebane sit foreløbige vestligste punkt (se mere herom nedenfor). Den fine port til jernbanevogne er designet til formålet og anvendtes udelukkende af jernbanen; person- og lastbiler anvendte en indkørsel, der ligger til venstre for jernbaneporten og som er delvist skjult af træet til venstre. Nogle få meter indenfor posten lå en drejeskive, der gav adgang til det spor, hvor den hvide godsvogn holder. Lidt længere fremme delte "hovedsporet" sig i to spor. År.? Postkort."Stenders Forlag, Eneret - Aalborg 586 K". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Som ovenfor men af nyere dato. Træet i fortorvet til venstre for porten er forsvundet, vejbanen er gjort bredere og der er væsentligt flere personbiler og lastbiler på billedet. Postkort. År:? "Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Aalborg". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen. 
 
Der rangeres med F-maskine i 1943 ved De danske Spritfabrikker. Så vidt jeg kan se, er anden godsvogn en åben godsvogn læsset med kartofler. Fotograf: Ukendt.