Havnebaner‎ > ‎Aalborg‎ > ‎

3. Fra Østre Havn til Limfjordsbroen:


Sporplan af havnesporene mellem DFDS-terminalen (til højre i billedet) og Limfjordsbroen midt i billedet 5. december 1945. Vi ser, at der er to spor på det meste af kajen og at der samtidig er kranspor. Sporet ender umiddelbart vest for Limfjordsbroen. Bemærk de to sidespor til de fire bygninger vest for Toldboden. Af disse fire bygninger eksisterer i dag (10. marts 2012) kun bygningen nærmest Toldboden. Nævnte bygning er et tidligere smørpakhus. Bemærk samtidig, at havnebanen er tresporet på det sted, hvor den fra højre kommer ind i billedet. Sporplanen er udarbejdet som grundlag for etablering af privat sidespor til A/S Nordjysk Cold Stores jf. her. Sporplanen kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Niels Munch har fundet dette billede og viser det på jernbanen.dk 14. november 2017. "Ålborg havn. Ved kajen S/S MARIE CLAUSEN, ejet af Rederiet Clausen i 1930-42. Fotograf: Kirkegaard, Jørgen Anker, Aalborg. Museet for Søfart, filnavn: 000025066.jpg. Billedet kan downloades fra MfS billedarkiv i høj opløsning." Sankt Markus Kirke er under opførelse og spiret mangler (det firkantede tårn til venstre for den firkantede skorsten til højre i billedet). Kirken blev indviet i 1933. Så billedet må være taget før 1933. De to sporskifter i forgrunden hedder henholdsvis nr. 43 (til venstre) og nr. 45 (til højre), jf. sporplan af august 1939. Fotografen har placeret sig oppe i N. K. Strøyberg & Co's kulkran. Billedet kan ses i højere opløsning her.


Udsigt fra Limfjordsbroen mod øst. Så vidt jeg kan se, er billedet taget fra en position højere oppe end fra selve Limfjordsbroen, så mon ikke fotografen er klatret op i højhuset vest for Limfjordsbroen? Det er lidt svært at skimte sporforløbet, der dog bør sammenholdes med ovenstående sporplan. Det er også lidt svært at skelne jernbanevogne fra lastbiler og påhængsvogne. Årstal: Ukendt.

Dette billede må være lidt nyere end det ovenfor viste. Vi kan bl.a. se, at Nordkraft er blevet udviddet og forsynet med de to karakteristiske tvillingeskorstene. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henning Hundrup, der oplyser, at billedet er fra 1960erne. Tak til Henning for at billedet må vises her.


Aalborg havn med masser af godsvogne i tre "lag" og masser af spor. Sporene i forgrunden er under ændring/vedligeholdelse, idet svellerne er blottede. Billede fra "Aalborg - 18 fotografiske Billeder, Rudolf Olsen - Kunstforlag A/S, København". År:? Da ordet "billeder" er stavet med stort "B", er vi sandsynligvis før Retskrivningsreformen af 1948. Billedet kan i højere opløsning ses her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Verden vil bedrages. Og det bliver den. Vi skal her ses, hvorledes ovenstående forårs-/sommer/efterårsmotiv bliver forvandlet. Postkort. "Rudolf Olsen - Kunstforlag - Eneret Nr. 2239. År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Her er forrige postkort så blevet udstyret med "sne" og på bagsiden forsynet med teksten "Aalborg i Sne". Postkort. "B. T. Centralen (Harry Kjeldsen) Aalborg. Nr. 10020." År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

.....og nu også forsynet med teksten "Glædeligt Nytaar". Postkort. "Vesterbro Boghandel, Papir en gros, Aalborg. Nr. 12001." År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

"Aalborg i Sne" står der på bagsiden af dette postkort. "B. T. Centralen, Harry Kjeldsen, Aalborg. Nr. 9832." År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Oktober 1974. Arkiv: Martin Lindof. Det er Martins far, der har taget billedet og det er Martin og hans mor, vi ser på billedet. Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Martin for at billedet må vises her.

Bent Mikkelsen skriver 21. februar 2018: "
Billedet [...] viser den svenske damper Adolf Bratt (engang Hertha Mærsk i A. P. Møller-flåden) liggende ved kulkajen i juni 1957. Der er god aktivitet med brolægning mellem sporene på kajen. Billedet tog min far Børge Mikkelsen." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Bent Mikkelsen. Tak til Bent for at billedet må vises her.


Ovenstående to billeder: Bent Mikkelsen skriver: "Jeg var ved at ryddet lidt op og kom forbi familiens fotoalbum og fandt et par jernbanebilleder fra Aalborg fra de første måneder af 2. Verdenskrig. Et fint lille (med let skadet) foto af QGL 33030, der tog skade efter de første dag-luftangreb på Aalborg havn. Det skete 8. juli 1940, da to eskadriller engelske jagerfly med hver fem maskiner angreb havneområdet. Det gik over brolægningen tæt ved QGL-vognen og ihvertfald en tysk vogn. Det gik også hårdt udover Lange & Unmarcks bygninger længere henne ad kajen. Bygningerne udbrændte totalt efter angreb, der så vidt vides ikke kostede menneskeliv.
På havnebilledet ses Lange & Unmarcks bygning i forgrunden og den travle havn i baggrunden. De tre skibe nærmest ved kameraet er fra højre paketskibet ANØ, sukkerdamperen Henriette og DFDS-passagerskibet Kjøbenhavn. Kuriøst blev ANØ minesprængt 21. august 1940 ved Hals Barre, men blev senere bjærget. Det sank dog på dybt vand på vej til værft i Svendborg. DFDS-passagerskibet Kjøbenhavn blev minesprængt i samme område 11. juni 1948 med betydelige menneskelige tab, mens sukkerdamperen (transport-skib ejet af De Danske Sukkerfabrikker) lever i bedste velgående. Skibet blev i 1956 solgt til Holland, hvor det stadig sejler. Men det er jo en anden historie.
Nyd dette kik ind i fortiden." Tak til Bent for at billederne må vises her. Vi benytter lejligheden til at reklamere for Bents glimrende  hjemmeside: www.bettynordgas.dk.

Dette billede stammer måske fra samme flyangreb som de to ovenstående billeder. Fotograf: Ukendt. Årstal: Ukendt.

Aalborg havn med snedækkede godsvogne før 1954. Nederst til venstre passerer sporet på broen over indsejlingen til Teglgaards Havn (opfyldt efter 1954). Postkort. " Stenders Forlag. Eneret - Aalborg." Postgået 13. december 1959. Billedet kan i højere opløsning ses her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Aalborg havn. Til venstre ses broen med jernbanespor over indsejlingen til Teglgaards Havn. Postkort. "Eneret Jensen Geert Vare-Börsen". År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


Teglgaardshavnen i Aalborg set fra syd. Havnesporene slynger sig syd og vest om havnen. Broen over indsejlingen ses bag de to skibe til højre i bassinet. År? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Aalborg havn med havnespor i to "lag". Den optimale havnebane, der også er den dyreste, består af spor i tre lag: Yderst mod kajen et spor til af- og pålæsning af vogne, dernæst et spor til henstilling og rangering og længst væk fra kajen et "strækningsspor". Praktisk talt ingen havne i Danmark fik spor i tre lag. Postkort. "Stenders Forlag - Farvefoto Copyright Nr. 2". År:?. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Spor på kajen på Aalborg havn. Skibet er Jens Bang. Postkort. Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 15. Postgået 28. maj 1953. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Kurt Bang Andersen skriver 24. december 2014: "Det er mig selv der har taget det og jeg har aldrig brugt det før - det er taget omkring 1953 for jer var ansat hos Lange & Unmark A/S fra 1946 til 1958 og det var lige der uden for det skete" Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Kurt for at billedet må vises her.

Honørkajen foran Aalborg Slot. Havnebanen har her to spor. Postkort. "2886". År:? Postgået 17. august 1911. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Godsvogne på havnesporet. Havnenbanen er her udstyret med to spor. Postkort. "Stenders Forlag Eneberettiget (??)602." År:? Postgået 1. august 1918. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Godsvogne på tre spor. Postkort. "Stenders Forlag Eneberettiget. Aalborg 343". År: ? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Havnespor i flot brolægning foran Toldboden i Aalborg. Bemærk at et spor drejer ind til venstre bag personen til højre i billedet. Postkort. "Boulevard-Magasinet. Lauritz Jessen, Aalborg. År:? Postgået 21. november 1912. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Havnespor ud for Toldboden. Sporet tættest på Toldboden deler sig lidt længere fremme og ender derefter blindt. Sporet forrest er "strækningssporet". Postkort. "V. M. Nr. 314 Eneret." År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Jens Rødbroe Rasmussen har været så venlig at give mig lov til at vise dette billede. Jens mener, at han har taget billedet ca. i 1958. Nummeret på traktoren mener Jens at kunne aflæse til "129", hvilket passer meget godt at det er bygget i 1958. Nogle mener, at bilen til højre blev produceret 1959-1963. Så måske er vi lidt senere end 1958? Kan nummerpladen hjælpe os på vej? Billedet kan ses i lidt højere opløsning her. Tak til Jens for at billedet må vises her.
Indtil 19xx gik havnebanen kun til Lauget/Stormgade og endte i tre blindspor - to til venstre og et til højre. År: ? Fotograf: Tønnies.
MH 322 på Aalborg havn 6. januar 1982. Aalborg Stiftstidende skrev:

Aalborg Stiftstidende torsdag den 7. januar 1982. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen

Jernbanevogne i baggaden og hvide kølevogne i forgaden. Fotograf: Ukendt. Årstal: Ukendt, men ikke senere end 1974. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen

Juni 1959 med godsvogn på kajsporet til venstre. Fotograf: K. A. Mortensen. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Øst for Limfjordsbroen skimtes to jernbanespor og sporskifte. Postkort. Postgået maj 1969. "Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 49 625/47." Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Øst for Limfjordsbroen ses to jernbanespor og sporskifte. Årstal: Marts 1993. Tak til Bent Mikkelsen for dateringen. Postkort. "Copyright. Wadmanns Forlag, Thisted. Tlf 97 92 31 66. Nr. 94123." Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.