Sidespor til Nordkraft

 
Nordkraft blev bygget i 1909 og fik sin første omfattende udvidelse i 1940’erne med Kedelhallen og Turbinehallen, som blev indviet i 1949. I 1958-59 blev Kedelhuset bygget som endnu en udvidelse. Desuden blev der nord for Nyhavnsgade etableret en kæmpe underjordisk olietank og en våd kulgård. Oplysningerne er uden kildeangivelse og vil blive undersøgt nærmere.

1981:

Der gjorde sig helt særlige forhold gældende ved sidesporet til I/S Nordkraft på Aalborg Havn og det udløste en hel sides instruktion i den lokale sikkerheds- og rangerinstruks.

Vi bemærker, at det ikke var nok at køre med slækkede koblinger; der skulle anvendes 1,40 meter lange koblingsstænger mellem hvert enkelt køretøj.

Hvad radius har været, fremgår ikke specifikt; men det kan vel udledes af teksten, at det må have været 50 meter. Men det har åbenbart ikke været kutyme, at der skulle anvendes koblingsstænger ved alle sidespor med radier på eller mindre end 50 meter?

Når man kigger på nedenstående luftfoto fra 1979 er det svært at se, at netop den kurve skulle være noget "særligt".

Rangeringen på selve sidesporet tog I/S Nordkraft sig selv af. Jeg ved i skrivende stund ikke, hvordan de bar sig ad; men mon ikke de har skubbet rundt med vognene med en gummiged? Mig bekendt har de aldrig ejet eller rådet over en rangertraktor eller lignende lige som selve sidesporet var et simpelt stikspor uden omløbsmulighed.

Uddrag af Sikkerheds- og rangerinstruks for Ålborg station og Nørresundby station, marts 1981. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Luftfoto 1979. I øverste venstre hjørne er en godsvogn parkeret ved indgangssporskiftet. Sidesporet løber nedad mod billedets nederste kant, hvor Nordkraft-bygningen ligger umiddelbart neden for billedet.

Billedet her er taget oppe fra selve Nordkrafts bygning. Vi ser tydelige sidesporet krydse Nyhavnsgade. Årstal: Ukendt. Fotograf: Ukendt. Såfremt fotografen kigger med her, må han meget gerne kontakte mig, således at jeg kan spørge, om jeg må vise billedet her.

Kommentarer