Sidespor til Toldkammeret


Bykort 1909. Havnebanen er nu forlænget hen til Lauget. Oppe i øverste venstre hjørne anes pontonbroen og yderst til venstre Jomfru Ane Gade. I midten af billedet ses toldkammeret med eget sidespor.

Her er hverken jernbanespor eller jernbanevogne at se, men postkortet medtages for at illustrere, hvor lille afstand der var mellem toldbygningen og kajkanten, inden kajkanten blev rykket ud. Postkort. Årstal: Ukendt. "Stenders Forlag Eneberettiget - Aalborg 124". Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Aalborg Toldkammer. Postkort postgået 1904. Jernbanegodset ekspederedes via porten (bag skibsmasten længst til højre)  i bygningen til højre.

Jernbanevogn ved Toldkammeret. Postkort. Postgået 5. juli 1964. Billedet kan ses i højere opløsning her. Højhuset i baggrunden blev færdigt i 1956 og Dyrups reklamen ovenpå blev etableret i 1957. Så billedet må altså være taget mellem 1957 og 1964.

Som ovenfor. Postkort. "Wilkig & Landsbo A/S Copenhagen - Denmark Serie 2700-8." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Forrest i billedet ses sporskifterne til sidesporene til Toldkammeret, der anes på fotografens højre side. Fotograf: Jens Rødbroe Rasmussen. Tak til Jens for at billedet må vises her.