Sidespor til Aalborg Værft::


Østre Havn blev taget i brug i 1903 og er det eneste af Aalborg Havns gamle bassiner, der ikke senere er blevet fyldt op.18) Østre Havn var byens første store havnebassin, hvor større skibe kunne gå ind og laste og losse uden hensyn til isgang og strøm i fjorden. I forbindelse med Østre Havn sørgede man for at etablere fire ophalerbeddinger, en stor og tre mindre, hvor skibe kunne hales op til reparationer. Den kommunalt ejede havn agerede naturligt nok i forlængelse af byens interesse i at tiltrække virksomheder, der kunne skabe arbejde og dynamik til glæde for fællesskabet. Østre Havn var en vigtig brik i dette udviklingsperspektiv.19)

Immanuel Stuhr, som var medejer af Stuhrs Mekaniske Værksted, havde et stort ønske om at etablere en værftsvirksomhed, og da lejemålet på beddingerne udløb i 1912, gjorde han, hvad han kunne for at overtage lejemålet. Det skete siden efter en licitation, hvor det lykkedes ham at overbyde konkurrenten.20) I 1912 dannedes selskabet Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri.21) I 1918 var den oprindelige maskinhal blevet for lille og derfor byggede man en større. Maskinhallen fra 1918 er den eneste af de gamle bygninger fra Stuhrs tid, der stadig (2012) findes.22)
 
Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri fik eget sidespor i 1920.100)  Værftet blev overtaget af J. Lauritzen i 1937 og hed fra 29. april 1937 Aalborg Værft A/S.23)
 
Aalborg Værft A/S august 1939. På værftets område ses stiplede jernbanespor, der var værftets interne jernbanespor til interne transporter. Sporene kunne nødvendigvis ikke anvendes til almindelige jernbanevogne. Det undersøges p.t. nærmere, hvorledes disse spor blev anvendt. I den blå cirkel ses værftets "rigtige" sidespor. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-452/Thomas Boberg Nielsen.

Hovedindgangen i Aalborg Værft. Nogle mener billedet er fra 1944. Andre, at billedet er fra 1950. Der er tre jernbanespor: Der er ét spor udenfor værftsområdet mellem den forreste bilrække og bygningen med skiltet "Aalborg Værft A/S", der er ét spor indenfor hegnet til venstre i billedet og der anes ét spor inde på værftsområdet bag den forreste række biler.
 
 
 
Samme sted i 1988. Jernbanespor foran hovedindgangen. Kilde: www.arbejdermuseet.dk 

Luftfoto ca. efteråret 1951. Det egentlige havnespor ses i billedets nederste højre hjørne. På værftets område ses en del interne jernbanespor med små radier. Billedet kan ses i lidt højere opløsning her. Fotograf: Ukendt.

Bent Mikkelsen skriver 21. februar 2018: "Billedet [...] viser en Ks (tror jeg nok) på Aalborg Værfts areal - reparationskajen. Jeg tog billede af Ebel, der nogle dage inden havde navnet Birgitte Skou og var ejet af rederiet Ove Skou i København. Det blev solgt til italienske købere og skiftede navn hos Aalborg Værft. Billedet blev taget 27. Februar 1979. Så der var altså “fremmede” jernbanevogne på værftets areal." Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Bent for at billedet må vises her.

__________
Noter:
18) Nielsen p. 23
19) Nielsen p. 37
20) Nielsen p. 39
21) Nielsen p. 43
22) Nielsen p. 67
23) Nielsen p. 113
100) Oplysningen stammer fra en sekundær kilde og vil efterfølgende blive verificeret
__________
Litteraturliste:
Nielsen, Flemming: Byens Værft, Aalborg Værfts historie 1912-2012, 2012, ISBN 987-87-994152-3-6