Havnebaner‎ > ‎Aalborg‎ > ‎6. Rørdal‎ > ‎

Sidespor til Cementfabrikken Rørdal


Aalborg har haft 6 cementfabrikker:

1) N. P. Vangs Teglværk 1851-1919. Cementproduktion 1851-1864.24)
Lergraven var den nuværende sø i Østre anlæg.24) Teglværket havde ikke sportilslutning.
2) Aalborg Portland Cementfabrik. Cementproduktion fra 1889.25) Producerer fortsat (2012). Tilsluttet Aalborg havnebane 1934.100)
3)Portland Cementfabrikken Danmark. Cementproduktion 1898-1975.25) Jernbanespor fra Aalborg station 1920.26)
4) Portland Cementfabrikken Norden. Cementproduktion 1901-1940.25) Fabrikken havde ikke sportilslutning.
5) Nørresundby Portland Cement Fabrik. Cementproduktion 1908-1932.25) Tilsluttet jernbanestrækningen Nørresundby Havn-Vodskov via sidespor på fri bane 19xx.200)
6) Dansk Andels Cementfabrik. Cementproduktion 1913-1978.25) Jernbanespor fra Nørresundby station 19xx.

 
 
Sporplan 22. december 1942. Normalspor er angivet med sort-hvid signnatur. Sporplanen kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Aalborg Portland A/S. Tak til Aalborg Portland A/S for at sporplanen kan vises her.
 
Udsnit af ovenstående sporplan. Her er anført fordelingen af vedligeholdelsesomkostningerne.  
 
Aalborg havnebane og lufthavnsbane til "Flugplatz Aalborg - Ost". På billedet ses Aalborg Portlands "Cementfabrikken Rørdal" efter 1945. I forgrunden af billedet ses 3 spor hvoraf de to går venstre om bygningen i midten af billedet. Lufthavnssporet er det tredje spor, der går højre om bygningen, fortsætter et stykke efter bygningen og drejer fra op mod billedets øverste højre hjørne og passerer undervejs næsten vinkelret på en lys betonvej. Selve flyvepladsen ligger/lå helt oppe i billedets øverste højre hjørne. Billedet kan i højere opløsning ses her. Arkiv: Aalborg Portland.
 
Normalspor og smalspor krydser hinanden på fabriksområdet ca. 1971. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Peter Andersen. Tak til Peter for, at billedet må vises her.
Kommentarer