Havnebaner‎ > ‎

Aarhus:

 
 
Skematisk sporplan over del af Sydhavnen samt det nye containerterminal 31. maj 2002. Kan ses i højere opløsning her.
 
 
 
Skematisk sporplan over del af Sydhavnen samt det nye containerterminal 25. oktober 2004. Kan ses i højere opløsning her.

 Skematisk sporplan over den midterste del af havnen 25. oktober 2004. Kan ses i højere opløsning her. 
 
 
Skematisk sporplan over den nordligste del af havnen 25. oktober 2004. Kan ses i højere opløsning her.
Det er de færreste, der i dag ved, at Aarhus havnebane, der var dobbeltsporet, faktisk startede under Ringgadebroen ca. midt i billedet (udgik fra spor 400 via sporskifterne 345 og 347) og løb mod vest for derefter at passere under først dobbeltsporet til/fra Langå og derefter under dobbeltsporet til/fra Skanderborg samt Odderbanen. Havnebanen endte i to udtræksspor/remboursement, der endte ved Langenæs/Åhavevej. Når sporskifterne i udtrækssporene var passeret løb den dobbeltsporede havnebane syd for Odderbanen og langs med denne hele vejen frem til perronsporene og syd om perronhallen. På ovenstående postkort, der er postgået 17. oktober 1968, er den dobbeltsporede havnebane skjult forrest i banegraven og passerer under Ringgadebroens sydligste bue. Hvis man kigger nederst i venstre hjørne af postkortet er først synlige spor Odderbanen i grusballast og herefter følger det noget mørkere dobbeltspor til/fra Skanderborg. Postkort. År? Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Aarhus dobbeltsporede havnebane efter 1939, før 1947. Ringgadebroen opført i 1939 består af 7 buer. Under buen længst til højre løber 6 spor. Disse er fra højre mod venstre: 1) Sporet (delvist skjult) mellem centralværkstedet og filialværkstedet Mølleengen, 2+3) Den dobbeltsporede havnebane 4) Odderbanen 5+6) Den dobbeltsporede bane til/fra Skanderborg. De fire førstnævnte spor ligger i (lys) grusballast; de to sidste i (mørk) skærveballast. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum.

Hensat rullende materiel på den dobbeltsporede havnebanes nordlige spor i 1983. Fotograf: Keld Zumbach. Tak til Keld for at billedet må vises her.
 
Georg Schmidt skriver: "Den dobbeltsporede havnebane med rebroussement ved Åhavevej blev sikkert ikke benyttet så meget som forventet (det var lettere at køre direkte ad spor 500:-D )så højre havnespor var i rigtig mange år benyttet til hensættelse af udrangeret materiel. Til højre ses [...] talviser samt det fremskudte signal for Århus H fra nord. Under bue nr. 2 fra venstre ses rangerbanegårdens kontorbygning som blev benævnt "den røde hytte" med det store AARHUS H skilt." Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

2008 eller tidligere. Fotograf: Ukendt.


 
Østre havnebanespor set mod rangerbanegården. 22. juni 1991. Fotograf: Ole M. Nielsen. Tak til Ole for at billedet må vises her.
Vestre havnesportracé set mod rangerbanegården. 22. juni 1991. Fotograf: Ole M. Nielsen. Tak til Ole for at billedet må vises her.
 
Østre havnebanespor set mod Åhavevej. 22. juni 1991. Fotograf: Ole M. Nielsen. Tak til Ole for at billedet må vises her.
 
 
Aarhus dobbeltsporede havnebane set fra Åhavevej mod rangerbanegården. Til venstre tracéen for vestre havnebanespor og til højre østre havnebanespor. Sporet der grener fra til højre, går til personvognsristen. 22. juni 1991. Fotograf: Ole M. Nielsen. Tak til Ole for at billedet må vises her.
Georg Schmidt skriver "HHJ DL 10 med stort tog på vej mod Århus H ca 1978. Til venstre for DL 10 ses et særligt signal ved havnebanesporet. Et tilsvarende stod ved nedkørslen til havnebanen på rangerbanegården. Signalerne kunne vise rødt eller sort. Signalerne var forbundet til en drejekontakt ved rangerformandens plads i den røde hytte og skulle sørge for at undgå "klumpspil" ned i rebroussementet." Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.
Aarhus' 2. banegård (26. september 18841)-19232)). Yderst til højre ender sporene ved varehusene, der var datidens "godsbanegård". Sporene til Aarhus Ø og havnen forlod banegården nogenlunde samme sted som i dag (2011). Postkort. År? Postgået 30. december 1918. I 1917 havde Aarhus' 2. banegård sin maksimale størrelse3) og der er da heller ikke mange ledige kvadratmetre at se på postkortet. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

MZ 1449 trækker op fra havnen med et containertog 6. maj 2015. Toget er omlagt fra G 9260 til G 8660 og kører Aarhus havn-Taulov. Fotograf: Søren Hammer. Tak til Søren for at billedet må vises her.
 
Aarhus havnebane ca. 1920. Fotografen står med ryggen til havnen og fotograferer op mod banegården. Gaden til venstre er den daværende Badevej og til venstre ses Aarhus Svineslagteri og Aarhus Gasværk.
 
Den gamle havnebane med den skarpe kurve. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Havnebanen i Aarhus passerer Aarhus Aa. Der er også spor på kajen i forgrunden. Postkort. År?

Luftfoto af Aarhus havn. Nederst i billedet ses, at havnebanen forgrener sig i tre strenge, hvoraf den til højre er den gamle havnebane med meget lille radius. Postkort. "Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 149 719 192." Bent Mikkelsen fra www.bettynordgas.dk har tidligere anvendt billedet på forsiden af en bog og har meddelt, at billedet er taget 23. august 1970 ved 18-tiden. Tak til Bent for dateringen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Aarhus havn. Foran Toldboden ses et tog, som kunne være oprangeret af MO og tre personvogne. Så vidt jeg kan vurdere, burde der ikke befinde sig et persontog lige der. Undersøges nærmere. Postkort. "Stenders Forlag. - Aarhus 1054 K". År:? Postgået 5. november 1959. Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Aarhus havn. Postkort. "Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr 149 719 194". År:? Postgået 9. marts 1983. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Ask ved Pier 1 den xx.xx.19xx. Vi bemærker sporet på kajen ved Ask's stævn. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Aarhus havn med masser af jernbanespor mellem bygningerne. Årstal: Ukendt. Postkort. "J. J. N. 125744 - y 91 - Arvid Hansen, Iver Vang Eneret." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Aarhus havn. I forgrunden Bassin III med Kornpieren. Postkort. "Hedin Luftfoto. Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 149 719 669 - 1980." Jeg gætter på, at de sidste fire cifre er årstallet for postkortets udgivelse. Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Aarhus H, skematisk sporplan, seneste rettelse 29. december 1977. Udsnit visende del af østlig plads. Udsnittet kan i højere opløsning ses her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Aarhus ny havnebane. MZ 1457 ved "indkørslen" til Aarhus. Bygningen til højre i billedet ligger på østsiden af gaden "Spanien". Søndag den 8. maj 2011. Fotograf: Christian Ahm. Bragt med fotografens tilladelse.
 

Test: Sporskifte 1104. Til venstre Tongavej, til højre Oceanvej. Spor til venstre til DLG. Spor ligefrem til containerhavnen. Tirsdag den 6. september 2011. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Aarhus havn, Østhavnen. Sporet til DLG. Til højre sporet til containerterminalen. Længere til højre Oceanvej. Tirsdag den 6. september 2011. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
Aarhus havn, Østhavnen, Containerterminalen. MZ 1453 rangerer. Søndag den 22. maj 2011. Fotograf: Christian Ahm. Bragt med fotografens tilladelse.
 
Aarhus havn, Østhavnen, Containerterminalen. MZ 1452 eller 1459 rangerer. Søndag den 11. september 2011. Fotograf: Christian Ahm. Bragt med fotografens tilladelse.
 
 Aarhus havn, Østhavnen, Containerterminalen. MZ 1452 eller 1459 rangerer. Søndag den 11. september 2011. Fotograf: Christian Ahm. Bragt med fotografens tilladelse.
 
 


Kort over havnen 2011. Kilde: www.aarhushavn.dk
Aarhus Havn:
 
 
Aarhus havnestation. Stationsbygningen ses ca. midt på molen. Færgen er Prinsesse Elisabeth. Postkort. Årstal: 1971. Årstallet 1971 er fremkommet efter oplysning fra en interesseret læser, der skrev følgende: "To byggepladser i nærheden indkredser årstallet på billedet, og især den ene gør det rimeligt nemt og sikkert at tidsfastsætte det: Opførelsen af Busgadehuset (den røde firkant) var i sommeren 1971 nået til det stade, som bygningen fremstår med på billedet. Hvis man zoomer ind, kan man tydeligt se de parallelle betondragere over øverste etage (se det andet vedhæftede billede, hvor øverste etage endnu mangler, men det er også taget i vinteren/foråret 1971). Busgaden blev indviet i efteråret 1971, men da var kun råhuset af Busgadehuset dog færdigt. På den anden byggeplads (den blå firkant) er opførelsen af ejendommen Fiskergade 60-66 (udkørslen fra Sallings parkeringshus) i gang men endnu ikke så fremskredet, at man stadig kan se gavlen af Fiskergade 48. Denne bygning blev færdig i ~1974. På begge byggepladser ses røde byggekraner." Jeg takker for informationerne. 
 
 Aarhus Havnestation. Færgen er Prinsesse Elisabeth. Postkort. Årstal: Ca. 1977.

MY 1101 med spejdersærtog på Aarhus havn 30. juli 1978. Fotograf: Mogens Duus. Postkort. "Forlaget Holsund 1995. Holsund nr. 17." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

MO 1978 på Aarhus Havnestation foran M/F Prinsesse Elisabeth i februar 1975. Fotograf: Ole Jensen. Postkort. Lokomotivklubben 1992. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Aarhus havn 1987 med masser af spor, men knap så mange godsvogne. Yderst til venstre forneden og foroven skimtes Grenaabanen. Postkort. "Stenders Forlag-Farvefoto-Copyright-Nr. 149719735 - 1987". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Danskebilleder.dk angiver motivet til at være "stykgodskajen" og i baggrunden midtermolen. Jeg er ikke helt enig i, at der skulle være tale om en kaj til stykgods. De åbne godsvogne vidner mere om, at der er tale om styrtegods. 1927.

Godsvogne mellem stykgodskajen og havnegade. Januar 1931.

MH 331 på Aarhus havn i 1981 foran Toldbygningen. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

MY 1154 angiveligt et sted på Aarhus havn. Jeg kan ikke umiddelbart se, hvor på Aarhus havn, vi befinder os. Sporene skulle angiveligt være fjernet nu (11. februar 2015 eller tidligere). Årstal: Ukendt. Fotograf: Ukendt. Såfremt fotografen kigger med her, må han meget gerne kontakte mig, således jeg kan spørge, om jeg må vise billedet.


Uddrag af lokal instruks fra 1943. Arkiv: Ole M. Nielsen. Tak til Ole for at instruksen må vises her.

Noter:
1) Jernbanehistorisk Årbog 2009, p. 9
2) Jernbanehistorisk Årbog 2009, p. 14
3) Jernbanehistorisk Årbog 2009, p. 13
Litteratur:
Jernbanehistorisk Årbog 2009, 2009, ISBN 978-87-91434-18-1