Havnebaner‎ > ‎Aarhus:‎ > ‎

Østlige plads


Spor- og signalplan 1943. Arkiv: Georg Schmidt. Tak til Georg for at planen må vises her.

Udsnit af sportavlen i post 6 i 1970. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

org Schmidt skriver på jernbanen.dk: "Her ses placeringen af post 6 med "gaffelunderretningssignalet" overfor." Udsnit af sportavlen i post 6 i 1970. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Østlige plads, oktober 1994. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.


1994: Post 6 der husede FC øst (Grenåbanen) samt et svenskbygget 1912-anlæg. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Post 6 i 1994. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Post 6 i 1994. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Udkørsel mod havnen i 1994. Der kunne stilles udkørsel fra spor 3, 5 og 6 på Aarhus H mod havnen og Grenaa her er stillet fra spor 6. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.
Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "Her ses signalbroen på østlige plads i Århus oktober 1994. Man ser de tre hovedsignaler for sporene 3, 5 og 6 på Århus H mod havnestationen og Grenå. De to tilbageblevne rangersignaler er til hhv nordhavnen og sydhavnen. De to rangersignaler til søndre mole og østhavnen er fjernet (bygning af havnehus m.v. over sporene). På tidspunktet for foto var rangersignalerne taget ud af drift og ugyldiggjorte. Gaffelsignalet var et underretningssignal med normalstilling 2 brændgule i de nederste lanterner. Viste signalet nærmest sporene en blåviolet i øverste lanterne var der stillet signal fra Grenå eller Ahv, den anden viste, at der var stillet et rangersignal fra enten søndre mole, østhavnen eller sydhavnen mod Århus H og signalet måtte i begge tilfælde så ikke passeres i retning mod havnen. På sportavlen [se billede længere oppe] nederst til højre ses et dobbelt rangersignal. Dette er et repetersignal for de to signaler længere fremme og tændte først, når et af de to viste rangering tilladt mod enten nordhavnen eller Århus H. Sporene fra østlige plads på Århus H mod haven danner en trekant [se billede længere oppe]. Skulle f. eks HHJ have "vendt" en Lynette kørte vi for rangersignal på sydhavnen, derfra på et lignende hen på Europaplads og derfra op på Århus H igen og toget var vendt.Efter ibrugtagning af det nye elektroniske 1990-anlæg og den nye kommandopost i 1998 blev alle de gamle poster nedrevet."

Indkørsel fra havnen i 1994. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Indkørsel fra havnen i 1994. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

___________
Noter: Se her.