Havnebaner‎ > ‎

Alken


Alken "holdeplads" blev 17. januar 1874 "oprettet" til "station" efter at sidesporet derfra til Mossø var åbnet den 31. december 1873.67)

Ole Edvard Mogensen har skrevet en artikel om Alken holdeplads og havnebane. Artiklen kan ses ved at klikket på "
▶" til venstre for ordet "Alken" i sidemenuen til venstre eller ved at klikke her. Tak til Ole for at artiklen må bringes her.


Alken havnebane 1872. Arkiv: Asger Christiansen.

Geodatastyrelsen. Målt 1876. Sidst rettet 1900. Udgivet 1908.

Asger Christiansen har været så venlig at sende mig dette luftfoto fra 1966, der tydeligt viser havnebanens forløb. Billedet kan ses i højere opløsning her.

"Sidespor til Mossø

"Den 31te f. M. aabnedes et Sidespor til Mossø fra Alken Station. Taxten for Sidesporets Benyttelse er foreløbigen 1 Rd. pr. Vognladning af 12000 Pd.

Større Læs end 12000 Pd. tør ikke føres fra Skibestedet ved Søen til Stationen."

Kilde: De jydsk-fyenske Jernbaner. Samling af Ordrer og Bestemmelser m. v. Ordre nr. 31-I, 2den Januar 1874. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.

---ooooOOOOoooo---

"Fra Alken holdeplads blev der i december 1873 ibrugtaget en 600 m lang hestebane til Mossø, så omlæsning mellem skibe og bane blev muligt. En af de vigtigste godsarter var træmasse (til fremstilling af pap), der blev sejlet fra Kloster Mølle ved vestenden af Mossø til Alken, hvorfra det blev sendt videre med banen til Silkeborg Papirfabrik. Havnebanen i Alken blev nedlagt så sent som januar 1936."

Kilde: Jernbanehistorisk Årbog 96, Jernbanen Skanderborg - Silkeborg - Af Asger Christiansen.

----ooooOOOOoooo----
 
http://alken.dk/index.asp?id=488&isapi_id=fotos_fra_gamle_alken

Nedsat fra station til trinbræt i 1961 (meddelelser fra Dansk Jernbane-Klub - M 7-8/61 december 1961).

Noter: Se her.