Havnebaner‎ > ‎

Esbjerg


Kilde: "Danmark Rundt", Politikens Forlag, 1962. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Fra "Velkommen til Esbjerg kommune", 32. årgang, 1986. Ex-arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
 
Sydenden af centralapparatet på Esbjerg station 31. oktober 2009. Fotograf: Jens V. Tak til Jens for at billedet må vises her.
 
 

Detalje af sydenden af centralapparatet på Esbjerg station 31. oktober 2009. Fotograf: Jens V. Tak til Jens for at billedet må vises her.

Esbjerg station sydenden mod havnebanen. Al kørsel mod havnen er spærret. 6. januar 2011. Fotograf: Poul Andersen. Tak til Poul for at billedet må vises her.

Postkort. Postgået 1. april 1905.

MZ 1408 med bådtoget Englænderen på vej mod havnen 11. april 1992. Armsignalet er på dette tidspunkt taget ud af drift og erstattes senere samme år med et dværgsignal (kilde).  Fotograf: Morten M. Petersen. Tak til Morten for at billedet må bringes her.
 
Esbjerg havnebane set mod stationen 7. juni 2006.  DV U, som er en "nedrykket​" PU. Endepunkt for det første stykke rangertogv​ej FRA Havnen. Fotograf: Jens V. Tak til Jens for at billedet må vises her.
Esbjerg havnebane. 6. januar 2011. Fotograf: Poul Andersen. Tak til Poul for at billedet må vises her.

Esbjerg. Udsigt fra vandtårnet mod øst. Til højre ses den nye dobbeltsporede havnebane, der slår et forholdsvist skarpt sving og forsvinder ud ad billedets venstre side op mod stationen. Den gamle havnebane ses også og går venstre om bygningen midt i billedet. År?

Esbjerg havnebane. Næsten samme sted som ovenfor, men set fra vandsiden. Den gamle enkeltsporede havnebane er nu forsvundet og træerne langs vejen har vokset sig store. Den store pæne(?) bygning midt i billedet er revet ned og er erstattet af ovenstående (knapt så pæne?) bygninger. År?

Del af Esbjerg havnebane set fra syd. Til højre ses spornettet på Esbjerg station og i nederste venstre hjørne dukker den dobbeltsporede havnebane op. Vi bemærker sidesporet til smørlageret. Postkort. "C. J. C. Esbjerg. Nr. 7441". År: ? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
 
 
Esbjerg havnebane set mod stationen 7. juni 2006.  DV X - begyndelse​spunkt for rangertogv​ej fra Havnen. Fotograf: Jens V. Tak til Jens for at billedet må vises her.

Damplokomotivets røgfane blander sig med skyerne og kommer til at se større ud, end den er. Postkort. Postgået 1928.
Esbjerg gammel havn. Billedet er taget fra vandtårnet. I baggrunden Englandskajen. Til højre den trekantede Dokhavnen. År?

Udsigt over Esbjerg havn august 1964. Vi kan se, at indkørslen til havnen ikke mere er dobbeltsporet (overkørslens bredde vidner om, at her engang har været to spor). Man er åbenbart ved at renovere sporet, for - så vidt jeg kan se - er man ved "på stedet" at bygge et nyt sporskifte (det der ligger forrest i billedet) til senere ilægning. Og så ser det i øvrigt ud til, at man midlertidigt har "smidt" en masse godsvogne ved "Englandsperronen". Fotograf: Helge Pedersen. Arkiv: Per B. Pedersen. Tak til Per for at billedet må vises her.
Esbjerg havn set fra byens vandtårn, juli 1993. Ved perronen på havnestationen holder 2 IC3-togsæt. Til højre i billedet skimtes havnens signalhus. Fotograf: Niels Munch. Tak til Niels for at billedet må vises her.
Indkørslen til Esbjerg havn set mod øst fra signalhuset. 5. februar 2012. Fotograf: Lars Lindhard. Tak til Lars for at billedet må vises her.
Signalhuset på Esbjerg havn. Nedrivning synes umiddelbart forestående. 5. februar 2012. Fotograf: Lars Lindhard. Tak til Lars for at billedet må vises her.
 

MZ 1408 med bådtoget Englænderen på vej op fra havnen til stationen 11. april 1992. Fotograf: Morten M. Petersen. Tak til Morten for at billedet må bringes her.

Signalhuset på Esbjerg havn. Nedrivning synes umiddelbart forestående. 5. februar 2012. Fotograf: Lars Lindhard. Tak til Lars for at billedet må vises her.
Interiør signalhuset på Esbjerg havn. Nedrivning synes umiddelbart forestående. 5. februar 2012. Fotograf: Lars Lindhard. Tak til Lars for at billedet må vises her.
Interiør signalhuset på Esbjerg havn. Nedrivning synes umiddelbart forestående. 5. februar 2012. Fotograf: Lars Lindhard. Tak til Lars for at billedet må vises her.
 Esbjerg havn post 2 på mens der endnu va signaler og rangertogveje. 11. april. 1992. Fotograf: Morten M. Petersen. Tak til Morten for at billedet må bringes her.
Sportavlen i signalhuset ("Post 2") på Esbjerg havn "kort før nedtagningen". År:? Fotograf: Følger. Arkiv: John Krouel. Tak til John for at billedet må vises her.
Udsigt mod vest fra signalhuset på Esbjerg havn. Nedrivning synes umiddelbart forestående. 5. februar 2012. Fotograf: Lars Lindhard. Tak til Lars for at billedet må vises her.
 
Esbjerg havn post 2 set fra vest 7. juni 2006. Fotograf: Jens V. Tak til Jens for at billedet må vises her.

Ukendt MH på Esbjerg havn i 1997. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf. Jens Sejdenfaden. Tak til Jens for at billedet må vises her.

MH 331 tager sig et lille middagshvil inden næste rangeropgave. 25. marts 1978. Fotograf: Axel Spille. Tak til Axel for at billedet må vises her.

Esbjerg Dokhavnen med masser af spor og godsvogne. År:? Postkort. "Esbjerg Kunstnerbrevkort Eneret 24.". Postgået 1. juli 1911. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Esbjerg havn. Dokbassin. Dokbassinet var nærmest trekantet og havde spor på alle tre sider. Til højre ses godsvogne på bassinets østlige kaj. Til venstre dampskibet J. C. la Cour. Set fra sydvest mod nordøst. År? Postgået 10. april 1918. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen. 
 
Esbjerg havn. Sydøstlige hjørne af dokbassinet. 1906 eller før. Lokomotivet er F 495. Motivet kan ses i lidt hørere opløsning her.

Esbjerg dokhavn med slusen i forgrunden. På kajen til højre skimtes en enkelt godsvogn ret under vandtårnet. På kajen i baggrunden skimtes godsvogne både i forgaden og i baggaden. År:? Postkort. "W. & M. Eneret No. 36". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Esbjerg havn. Dokbassin. År?

Esbjerg havn. Dokbassin. Midt i billedet Valsemøllen. Havnebanen kommen ind i billedet oppe i højre hjørne. Der er spor på samtlige kajer  og også i "baggaden" midt i billedet. Bemærk sidesporet der fra billedets nederste venstre hjørne fører ind i Valsemøllen. År?

Esbjerg havn. Trafikhavnen. Set fra sydøst mod nordvest. År? Postkort. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Esbjerg havn ca. 1905. Postkort. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Esbjerg havn med godsvogne til venstre. Postkort. "Eneret No. 14". Postgået 4. august 193x. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Esbjerg. Stempel NYE HAVN 24. oktober 1951. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Esbjerg Fiskerihavnskajen med smalspor. Undersøges nærmere. Postkort. "W & M. Eneret No. 39". År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.