Havnebaner‎ > ‎

Frederikshavn:

 
"I foråret 1891 begyndte man at anlægge et ca. 1.400 meter langt havnespor i Frederikshavn, men da det var ret besværligt at få det indpasset i statsbanernes spornet, blev det først færdigt til brug den 13. august 1891. Det viste sig dog hurtigt, at dette anlæg havde været besværet værd, idet der i de følgende år førtes store godsmængder fra havnen til Skagensbanen".10) I skrivende stund (22.12.2011) er det uklart, om det nævnte havnespor er et rendyrket Skagensbanenhavnespor eller et statsbanespor. I førstnævnte tilfælde ville der jo have været tale om et smalsporet havnespor. Der kan muligvis have været tale om et trestrenget spor. Det mest sandsynlige er dog, at der er tale om et normalsporet statsbanespor og at gods til Skagensbanen blev omlæsset på Frederikshavn station. Vil blive undersøgt nærmere.

Man skulle nærmest tro, der var tale om et bestillingsarbejde: "Tag lige et luftfoto, der viser hele havnebanen i ét hug". Øverst ser vi Frederikshavn gamle station og vi ser til venstre i billedet havnebanens forløb til havnestationen. Fra havnestationen går et spor til højre mod nord og den øvrige del af havnen. En del af det spor kom senere til at indgå i den nye havnebane. Postkort. "Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 149 604 028". År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Postkort. Ikke postgået men dateret 14. august 1974. "Eneret: Viggo Asmussen Aktieselskab. Nr. 262. Helikopter-Foto (06) 44 17 30." Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Luftfoto af Frederikshavn. Frederikshavn gl. station er stadig i brug og der ses både vinrøde, røde, én blå og to grønne vogne og en MZ i vinrød. Helt til venstre i billedet anes den sydlige del af selve stationsbygningen. Nederst til højre i billedet ses FFJ's tidligere arealer og der ligger stadig jernbanebygninger på området. Til venstre i billedet i midten kan vi se, at der er lagt spor på Frederikshavn ny station, men selve stationsbygningen er endnu ikke opført. Krudttårnet er flyttet til sin nuværende (10. marts 2012) placering og der ses et par godsvogne til venstre herfor. Til højre i billedet kan havnebanen følges fra station til havestation. Den når dog lige præcist at forlade billedet for så igen at gå ind i billedet. Det er lige før man kan se sidesporet til Alpha Diesel! Billedet kan ses i højere opløsning her. Postkort. "Stenders Forlag - Farvefoto - Nr. 149 604 046. Foto: Aerodan". År:? Sandsynligvis i midten af 1970'erne. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Bygningen til højre med det savtakkede tag er Frederikshavn stations hovedbygning. Til venstre ses "Krudttårnet". Det blev i 1974 besluttet at flytte det 4.500 tons tunge krudttårn til den nuværende placering. Transportvejen var 270 meter, og turen foregik i ét stykke over en periode på 13 måneder.176) Frederikshavn nuværende station blev ibrugtaget 28. september 1979.175) Havnebanen forløber langs den røde mur over overkørslen i midten af billedet og på den anden side af Krudttårnet. Parallelt med havnebanesporet - tættest på fotografen - forløb et blindspor frem til overkørslen midt i billedet. Det er i skrivende stund (17. juli 2015) uafklaret, hvor langt blindsporet gik. Af et luftfoto på forsiden af DSBbladet, nr. 8, oktober 1979, ser det ud til, at blindsporet fortsatte på den anden side af sporstopperen over på den anden side af overkørslen, men at sporet i selve overkørslen er asfalteret over. Nogen, der ved mere om dette blindspor? På blindsporet ses til højre en brun godsvogn og sammen med denne en grå tjenestevogn. Helt henne ved overkørslen ved siden af den brune relæhytte ses noget der minder om et gult tilsynskøretøj? Er der nogen, der har oplysninger om de tre nævnte køretøjer? Postkort. Postgået 4. august 1981. "Eneret: Viggo Asmussen A/S. Nr. 283." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Som det fremgår af dette kort, ender blindsporet syd for overkørslen. Kortet er ikke en DSB-sporplan i traditionel forstand , men er nok snarere et kommunalt kort af en slags. Så vidt jeg kan se, er kortet ajourført frem til 19. december 1979. Arkiv: Lars Møller Jensen.


Sydenden af Frederikshavn station 6. juni 1962 set mod syd. Til venstre havnebanen og til højre den netop nedlagte og optagne bane til Sæby. Fotograf: Holger Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.

DSB F 674 på vej mod havnen 26. juli 1960. Den lukkede godsvogn i stammen er en FFJ Q-vogn. I forgrunden ses FFJs spor. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Lars Viinholt-Nielsen. Tak til Lars for at billedet må vises her.

MY 1111 med ic 192 mellem Frederikshavn 1. havnestation og Frederikshavn station 12. august 1979. Til venstre sidesporet til Alpha Diesel. Fotograf: Johs. Damsgård Hansen. Tak til Johs. for at billedet må vises her.

Liv og glade dage en sommerdag på Frederikshavn havn. Postkort. Postgået 12. juli 1961. "Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 5605." Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Sporanlægget på Frederikshavn havn har i årenes løb undergået mange ændringer. Her et udsnit af sporplanen for 1947. Med grønt er markeret den omtrentlige optagevinkel for ovenstående postkort. Sporplanen kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100 A BB-452/Thomas Boberg Nielsen.

FS1954 skriver: "Æv - jeg troede, at jeg havde et enestående postkort fra Trafikhavnen i Frederikshavn. Dette udaterede postkort stammer fra "Eneret Viggo Asmussen Aktieselskab Nr. 225", men det er også alt, hvad der står på det. Så vidt jeg mindes, købte vi det på en ferie i Strandby cirka 1966.

Det er ubetinget nyere end Thomas's, bl.a. er nogle af bilerne af nyere årgang, skurene er nyere lige som lygtepælene er fornyet. Telefonboksen er også ny. Mest markant er vel den nye bygning til venstre - samt de ændrede sporforhold. Det, der ligner noder på gavlen af Nic. Pedersen & Co.s rejsebureau, er blot sorte mellemrum mellem ordene, som jeg desværre ikke kan tyde pga. rasterne i billedet.

Hvornår havnesporene er omlagt, ved jeg ikke, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at dette forums lærde folk snart vil give deres viden videre." Arkiv: FS1954. Tak til FS1954 for at postkortet må vises her.

Dette postkort har jeg - som så mange andre - købt på QXL. Jeg trak lidt på smilebåndet, da jeg så, at sælger havde skrevet, at motivet var Oslobåden afbilledet i København. Men vi er altså i Frederikshavn. Havnesporene ses nederst til højre. Bemærk jernbanevognen yderst til højre. Postkort. Årstal: Ukendt. "Stenders Forlag. Eneret - Frederikshavn 2." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Frederikshavn havn med lukket godsvogn i forgrunden. Postkort. År: ?

Frederikshavn havn med havnespor nederst til højre. Yderst til højre midt i billedet skimtes havnestationen. Postkort. "Eneret: Viggo Asmussen Aktieselskab Nr. 250." År:? Postgået 13. juni 1971. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Til venstre færgen "Prinsessan Christina". Postkort. "Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 40 604/15." År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Tog på Frederikshavn havnestation 1976. Fotograf: Ole E. Mogensen. Tak til Ole for at billedet må vises her.

"Togkrydsning" på Frederikshavn havnestation lørdag aften den 16. juli 1977 omkring kl. 20.55-21.31.Til venstre Ic 147, der er ankommet til Frederikshavn kl. 20.55. Af tjenestekøreplanen fremgår: "Tog 147 videreføres til havnen 18/6-21/8. Toget rangeres fra stationen til havnen, så snart ekspeditionen er færdig. Om togets skibsforbindelser henvises til publikumskøreplanerne."  Til højre holder tog P 594/1338. Af tjenestekøreplanen fremgår: "[P 594] 17/6-20/8 befordrer toget endv. Kattegat-Express, der er optaget i publikumskøreplanerne som tog 1338." Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Lars Møller Jensen. Tak til Lars for at billedet må vises her.

Dette billede er angiveligt fra 1975. Frederikshavn Stadsarkiv skriver på Facebook: "Der er sket meget siden 1975, hvor fotoet er taget. Her på billedet er man ved at flytte ...Krudttårnet, der lige kan anes bag ved siloen." Overkørslen for Kragholmen gemmer sig bag den røde bygning til venstre i billedet. Billedet kan ses i lidt højere opløsning her. Arkiv: Frederikshavn Stadsarkiv.

Dette billede angives til at være fra ca. 1970 og viser, så vidt jeg kan se, "havnebanens" passage af Kragholmen. Jeg var lige ved at mene, at der umuligt kunne have været etableret jernbanespor der allerede i 1970, når man ved, at Frederikshavn ny station først blev ibrugtaget i 1979. Jeg ændrede dog holdning, idet jeg simpelthen ikke har nogen som helst form for dokumentation af, hvorledes området så ud i 1970: Jeg kan ikke finde hverken en sporplan, et luftfoto eller et almindeligt foto. Det tætteste jeg kan komme på, er ovenstående billede fra angiveligt 1975 og der synes at være en vis lighed mellem skiltene på de to billeder. Luftfoto fra 1954 viser dog, at der var jernbanespor på stedet allerede i 1954, hvor der dog var tale om et udtræksspor, der forløb øst-vest. Jeg har heller ingen ide - overhovedet - om, hvorfor man kan anvendt det meget specielle sporskifte på dette sted. Man kunne jo fristes til at tro, at der har været en færgeklap i nærheden tidligere? Jeg ved det som sagt ikke. Nogle af de lokale må kunne finde nogle billeder fra omkring 1970? Jeg har kigget på Frederikshavn Stadsarkivs Facebookside og på arkiv.dk uden held. Fotograf: Tønnes. Arkiv: Lars Møller Jensen. Tak til Lars for at billedet må vises her.

Lars Møller Jensen skriver 3. januar 2015 om dette billede: "Det første "tog" på den nye stations sporareal, en Mh trak en stamme på 13 Cl-vogne brugt til spejdersærtog ( 8021 ank Fh 12.10) via havnestationen ud på de nylagte spor på Kragholmen og der blev de opstillet mens lejren varede. Det er taget 17.juli 1977. I øvrigt blev 12 Bg opstillet på havnestationens spor 2 senere samme dag." Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Lars Møller Jensen. Tak til Lars for at billedet må vises her.

Billedet her er taget 23. juli 1977, godt to år før Frederikshavn ny station blev taget i brug  28. september 1979. På dette tidspunkt var der sporforbindelse til den nye station via havnebanen. I skrivende stund (1. august 2015) vises ikke, hvornår der blev etableret sporforbindelse fra den nye station og til strækningen Kvissel-Frederikshavn. På billedet ses 12 CL-vogne (set fra nærmeste vogn: CL 596, CL 612, CL 593, CL 599, CL 515, CLL 479, CLL 638, CL 616, CL 523, CL 624, CL 607, CL 591.) Det er muligvis de samme vogne, Lars Møller Jensen fotograferede 6 dage før den 17. juli 1977 (se ovenfor). Lars Møller Jensen opgiver dog antallet af CL-vogne til 13 styk. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

MZ 1433 i tog 330 Nordpilen trækker op fra havnen 17. august 1986. Hvis ellers toget er rettidigt, er klokken ca. 11.10. Bemærk sporet til venstre i billedet. Mig bekendt kom sporet aldrig i brug. Photographer: Philip Wormald, www.loco-photos.net. Thanks to Philip for allowing the photo to be shown here.

MZ 1433 i tog 330 Nordpilen trækker op fra havnen 17. august 1986. Hvis ellers toget er rettidigt, er klokken ca. 11.10. Bemærk den tyske pakvogn i toget. Photographer: Philip Wormald, www.loco-photos.net. Thanks to Philip for allowing the photo to be shown here.

MZ 1402 trækker tog 591 ned mod havneperronen 13. juli 1988. Bemærk bommene. Der er ikke tale om en overkørsel i traditionel forstand, idet der ikke er bomme på den anden side af toget. Arrangementet er udelukkende lavet for at give mere plads til håndtering af løstrailere m.v. på den asfalterede plads forrest i billedet.
Photographer: Philip Wormald, www.loco-photos.net. Thanks to Philip for allowing the photo to be shown here.

 
Frederikshavn 2. havnestation. Set fra nord. Fredag eftermiddag den 16. april 1982. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

MZ 1402 er ankommet til havnestationen med tog 591 13. juli 1988. Bemærk bommene.  Photographer: Philip Wormald, www.loco-photos.net. Thanks to Philip for allowing the photo to be shown here.

Bagenden af tog 591 ankommet til Frederikshavn havnestation 13. juli 1988. Bagerst en sovevogn og derefter to liggevogne. Photographer: Philip Wormald, www.loco-photos.net. Thanks to Philip for allowing the photo to be shown here.

Bagenden af tog 591 ankommet til Frederikshavn havnestation 13. juli 1988. Bagerst en sovevogn og derefter to liggevogne. Photographer: Philip Wormald, www.loco-photos.net. Thanks to Philip for allowing the photo to be shown here.

MjbaD Mx 26 og skærvevogne på Frederikshavn havn ved Langerak 12. december 2009. Fotograf: Karsten Lyhne-Galmstrup. Tak til Karsten for at billedet må vises her.

I sig selv ikke et videre godt postkort, men der er dog både jernbanespor og godsvogne på kajen. Postkort. Årstal: Ukendt. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
___________
Noter: Se her.