Havnebaner‎ > ‎

Gjerrild Strand

 
Kort over Gjerrild Nordstrand. Som det fremgår stopper sporet midt i klitterne.

Banens forløb mellem Gjerrild og Gjerrild Nordstrand.

Peter Andersen, Hedehusene, har været så venlig at sende mig nedenstående materiale, som jeg på et senere tidspunkt vil arbejde videre med:
 
Citat:
 
"Direktoratet for Vareforsyning - Kontoret for tyske efterladenskaber Lb. Nr. 94 - Politimesteren i Grenå
12-1945 / 1-1946 :
Diverse skrivelser om RGGJ's overtagelse af et 3 km langt sidespor til stenleje ved Gjerrild strand.
RGGJ oplyser, at sporet er anlagt af O.T. under tilsyn af privatbanens driftsbestyrer, mens jordarbejde samt sporanlæg er udført af entr. Arne Jensen, Århus. Materialerne til sporet er leveret direkte fra Tyskland. Jorden og arealet ved stranden tilhører Århus Sten- og Gruskompagni.
***
Diverse:  
Firmaet hed ifølge VBV "A/S Gjerrild Stenværk" og ejedes af Aarhus Sten- og Gus-Kompagni.
Sporet blev anlagt 1942 på grund af store leverancer til Wehrmacht-anlæg, især bunkers og flyvepladser.
Der var også tidligere smalspor til en anlægsbro anlagt 1940-41 på nordkysten, men denne blev flere gange ødelagt af storm og isvintre."
 
Citat slut.
 
Mange tak til Peter Andersen.
 
Asger Christiansen har været så venlig at sende mig følgende informationer, som jeg på et senere tidspunkt vil arbejde videre med:

Citat:

"Jeg er lidt i tvivl, om man kan kalde sidesporet for et havnespor - det blev iøvrigt anlagt i 1943 (...). Der var ganske vist en lang anløbsbro (eksisterede frem til mindst 1968, hvor ralværket blev nedlagt), men her var kun 600 mm spor. RGGJ's sidespor endte 100-200 m før stranden - der var ikke noget kajanlæg - men omlæsningsrampe, dvs fra 600 mm tipvogne til normalsporede godsvogne (...)"

Citat slut.

Mange tak til Asger Christiansen
 
 
 
 
Kommentarer