Havnebaner‎ > ‎Grenaa‎ > ‎

Overkørsel 133


Den 11. februar 1922 skriver 2. Distrikt i Aarhus til Generaldirektoratet og vedlægger en liste204) over overkørsler, hvor ledbevogtningen er overtaget - eller vil blive overtaget - af en station eller en anden overkørsel. Listen er delt i tre: 1) Overkørsler hvor ændringen er gennemført 2) Overkørsler hvor ændringen vil blive gennemført 3) Overkørsler der af Generaldirektoratet er påtænkt indrettet for fjernbetjening fra en station eller en anden overkørsel. For strækningen Grenaa-Grenaa havndrejer det sig om følgende overkørsler:

Ad 1) Overkørsler hvor ændringen er gennemført:

Overkørsel 133 med virkning fra 15. juni 1921. Bevogtningen blev dog ikke overtaget af andre, idet den bortfaldt helt. ("Kørslen over Havnebanen skal fremtidig foregaa efter reglerne i Ordre G 177 § 5").204)

___________
Noter: Se her.