Havnebaner‎ > ‎

Hadsund


Jernbanestrækningen Aalborg-Hadsund blev under navnet "Aalborg-Hadsund Jernbane" åbnet for drift 2. december 1900.49)  Havnebanen blev ibrugtaget i 1928.50)

Sporforholdene inden havnebanen blev etableret. Kilde: Geodatastyrelsen.


Hadsundbroen set fra nord. Havnebanen er endnu ikke anlagt. Fotograf: Ukendt. År: Ukendt.

Hadsundbroen set fra nord. Havnebanen er endnu ikke anlagt. Fotograf: Ukendt. År: Ukendt.

Sporforholdene ca. 1953.

Kort over Hadsund havnebane. Kortet er lavet af Søren Hjort Kjær. Tak til Søren for at kortet må vises her.

Den danske Havnelods 1928. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Den danske Havnelods 1940. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


Luftfoto af Hadsund havnebane. Bemærk sporskiftets placering nederst i billedet; der har ikke kunnet rangeres til/fra havnen, samtidig med at der var indkørsel fra eller udkørsel mod Hadsund Syd. Fotograf: Ukendt. År: Ukendt. Kilde: www.hadsundby.dk.

Hadsund havnebane ses til venstre i billedet. Postkort. "Eneret Nr. 97892." Postgået 27. juni 1959. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


Ovenstående fotografi og forstørret udsnit: Hadsund havnebane ca. 1965-1967. Fotograf: Thorkild Balslev. Tak til Henning Orlowicz der har formidlet tilladelse til at billedet må vises her.

I forgrunden strækningssporet Hadsund Syd-Hadsund Nord. Midt i billedet skimtes havnebanen. Billedet er taget 30. marts 1969 - dagen før banens lukning. Fotograf: Erik V. Pedersen, www.evp.dk. Tak til Erik for at billedet må vises her.


Hadsund havnebane. Til venstre havnebanen. Til højre sporet mod Hadsundbroen. Hadsund station ligger til venstre for den rygende skorsten. Postkort. År?


Til venstre havnebanen og til højre strækningssporet Hadsund Nord-Hadsund Syd. Billedet er taget 30. marts 1969 - dagen før banens lukning. Fotograf: Erik V. Pedersen, www.evp.dk. Tak til Erik for at billedet må vises her.

Nederst i billedet ses Hadsund havnebane, der i billedets nederste venstre hjørne krydser Brogade. Falck-stationen, den hvide tankstation forrest i billedet og bygningen til højre i billedet er alle revet ned. Fotograf: Ukendt. År: Ukendt.


I baggrunden ses to godsvogne på kajen foran Nordjyllands Kul Kompagni. Postkort. "Hadsund Boghandel v/ Hother Hornbech. Eneret 78847." Postgået 19. januar 1950. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Det er lidt svært at se, om havnebanens spor stadig ligger foran de grønne træer til højre i billedet. Vi ved ikke, hvornår billedet er taget; men da den gamle bro stadig er i brug, mår vi være i 1976 eller tidligere. Postkort. "Fotograf Børge Christensen, 8900 Randers. Tlf. (06) 42 87 05." Postgået 20. juli 1977. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.Hadsundbroen før 1910. Havnebanen er endnu ikke bygget men kom til at gå højre om vagthuset. Postkort. "Eneret Hadsund Kiosk". År:? Postgået 3. januar 1910. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Havnebanen ses i nederste højre hjørne. 20. maj 1965. Fotograf: Holger B. D. Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.
3 godsvogne er parkeret på havnebanen umiddelbart nordøst for havnebanens eneste sporskifte. Fotograf: Ukendt. År: Ukendt. Jeg har fundet billedet på nettet; der var ikke angivet fotograf. Såfremt fotografen kigger med her, må han/hun meget gerne kontakte mig pr. mail, således at jeg kan få lov til at spørge, om billedet må vises her. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Godsvogne på Hadsund havnebane på sporet tættest på kajen. Billedet er sandsynligvis taget samme dag som billedet ovenfor.
Fotograf: Ukendt. År: Ukendt. Et fotografisk meget flot billede med god dybde. Jeg har fået billedet tilsendt; der var ikke angivet fotograf. Såfremt fotografen kigger med her, må han/hun meget gerne kontakte mig pr. mail, således at jeg kan få lov til at spørge, om billedet må vises her.
Ovenstående fire billeder er taget af Thyge Toylsbjerg-Petersen i sommeren 1963. Tak til Thyge for at billederne må vises her.


Godsvogne på Hadsund havn. Fotograf ukendt. Årstal ukendt. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Lars Lindhard. Tak til Lars for at billedet må vises her.Ovenstående tre billeder: Hadsund havn og de sidste rester af havnebanesporet 5. marts 2011. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Hadsund havnebanes forløb kan følges langs vandkanten til venstre. Tracéen er på billedet en grussti, der kurver let væk fra vandkanten og passerer det hvide tre-etages hus (Villa Brolykke) og hen mod de 4-5 parkerede bilen på grus-parkeringspladsen til venstre for hovedvejen. Broen på billedet blev indviet 10. november 1976. Hadsund Nord station er endnu ikke revet ned - det blev den i 1985. Postkort. "Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 149 607 001" År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


Villa Brolykke, der også ses på billedet ovenfor og nedenfor. Havnebanens skinnestreng kan anes lige foran huset. Fotograf: Ukendt. År: Ukendt.

Havnebanens sporskifte nr. 17 i forgrunden. På broen er DL 41 på vej mod Hadsund Syd. 12. september 1968. Fotograf: Holger B. D. Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.


Sporskiftet på havnebanen havde nummer 17. Billedet er taget 30. marts 1969 - dagen før banens lukning. Fotograf: Erik V. Pedersen, www.evp.dk. Tak til Erik for at billedet må vises her.


Den 25. juli 1981 tog Kaj E. Munk dette fine billede af skibet "Julia". Det interessante i denne forbindelse er jernbanesporet med den fine brolægning omkring. Tak til Kaj for at billedet må vises her.Hadsund havnebane med en enkelt godsvogn på kajen. Postkort. "Eneret - 89342". År:? Postgået 25. maj 1951. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


Et noget atypisk panoramabillede, hvor fotografen befinder sig oven på Hadsundbroen. Fotograf: Marthinus Petersen. År: Ca. 1927. Villa Brolykke ligger midt i billedet og havnebanens forløb ses.

Når man som jeg leder efter postkort, hvorpå man kan se Hadsund havnebane, ryger der nogle gange nogle billeder med, som ikke viser det eftersøgte emne; men som i sig selv er et kig værd. Her er et af dem og flere følger. Til højre i billedet kan man ane, at der ligger et spor i asfalten. Til gengæld skal man vide, at havnebanen forløber til venstre i billedet - på den anden side af fjorden. Hadsund set fra syd. Postkort. "Eneret - nr. 96507". År: ? Postgået 28. juli 1964. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Hadsundbroen før 1904. Set fra syd. Postkort. Postgået 22. december 1904. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.____________
Noter: Se her.