Havnebaner‎ > ‎

Hanstholm

 
Citat:
 
"Thybanen har ikke haft forbindelse nordpå, siden Thisted-Fjerritslev Jernbane (med forbindelse mod Ålborg) blev nedlagt i 1969. En forlængelse til Hanstholm havn har ofte været diskuteret. Den tyske besættelsesmagt havde store transporter til Hanstholm-fæstningen og beordrede et projekt om en sidebane fra Thisted-Fjerritslev Jernbanes station i Nors via Tved Klitplantage og Ræhr til Hanstholm, men banen kunne ikke skaffe skinnemateriel. I 1966 blev der igen udarbejdet et projekt, men med linjeføring fra Sjørring via Klitmøller og kysten til Hanstholm. I lokalplaner for Hanstholm Kommune og regionplaner for Viborg Amt fra 1980'erne var der kalkuleret med et jernbaneforslag, udarbejdet af DSB, fra Thisted via Nors og Ræhr til Hanstholm og et industriområde i Ballerum nær Thisted Lufthavn, hvor motorbanen Nordsøringen også skulle ligge. I de forskellige projekter skulle banen gå syd om Hanstholm-knuden til Hanstholm Havn, men det sidste forslag nævnte også muligheden for en jernbanetunnel under holmen, på grund af det stejle terræn og for at kunne munde direkte ud i færgelejet.[14]

Fra lokale folketingsmænd har der flere gange været krav om at tage projektet op igen. Hanstholm havn har oplevet en stigende godstrafik til/fra Vestnorge. I 2007-08 pegede nogle debattører igen på denne jernbane som et alternativ til de nye modulvogntog til danske havne. Fjord Line flyttede i 2008 sit anløbssted fra Hanstholm til Hirtshals, og idéer om jernbane til Hanstholm er dermed indtil videre mindre sandsynlige."

 

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Thybanen

Kommentarer