Havnebaner‎ > ‎

Hirtshals::

I 1863 oprettedes der fyr i Hirtshals og i 1879-1880 blev der anlagt en 270 meter stenmole. Strækningen Hjørring-Tversted-Ålbæk med sidebane til Hirtshals optoges på jernbaneloven af 27. maj 1908. Loven om bygning af en stats(fiskeri)havn i Hirtshals blev vedtaget 31. marts 1917 og arbejdet blev igangsat i 1919. Arbejdet med jernbanestrækningen Hjørring-Hirtshals blev påbegyndt i 1924 og strækningen Hjørring-Hirtshals blev ibrugtaget 19. december 1925. 8. juli 1933 afsluttes der overenskomst mellem den norske og den danske regering angående en ruteforbindelse mellem Hirtshals og det sydlige Norge, i hvilken det fastsattes, at der tilvejebragtes en hensigtsmæssig jernbaneforbindelse til og fra Hirtshals. Hirtshals er Danmarks eneste privatbanegrænsestation.

Ovenstående oplysninger stammer fra Gregersen, 1966.

Om banegårdsforholdene i Hirtshals skriver A. Gregersen i 19667):

Citat:

   "Indløbet til Hirtshals var også noget forskelligt fra det i dag, idet banen fra driftens påbegyndelse i 1925 og til den 23. november 1928 gennem en svag kurve i nordvestlig retning førtes ind til en station, der var placeret langs vestsiden af Nørregade og Søndergade i Hirtshals.
   Stationens placering var imidlertid ikke helt hensigtsmæssig, idet blandt andet afstandene til såvel by som havn var for store. Resultatet blev en flytning til et nyt stationsterræn, omtrent hvor det er beliggende i dag, hvilket imidlertid indebar en forlægning af banen af hensyn til terrænforholdene. Stationsbygningen var en lille intermistisk træbygning, som sin midlertidige karakter til trods var i brug som jernbanestation fra 24. november 1928 til 15. december 1939. Den nuværende stationsbygning i Hirtshals var oprindelig administrationsbygning for entreprenørfirmaet Fibirger & Villefrance, der i årene 1919-1930 byggede den oprindelige statshavn i Hirtshals. I 1939 blev arealet mageskiftet med staten med den gamle station I, og fra den 16. december 1939 toges den nye stationsbygning i brug. Man har nu fået et stationsanlæg, der så godt som pladsforholdene tillader det, tilfredsstiller alle trafikale ønsker, idet det bl.a. er muligt fra Hjørring at køre direkte til havnestationen subsidiært at lade tog afgå fra havnestationen direkte mod Hjørring.

(...)

   Med sommerkøreplanen 1939 skete der yderligere fremskridt, idet der i ferietiden indsattes et gennemgående tog, der havde forbindelse med den østjydske stambanes nathurtigtog, og med indsættelse af en ny moderne færge på Kristianssansruten og med eksprestoget "Nordpilen", løbende dagligt Hirtshals/Frederikshavn-Flensburg (DSBs MP-vogne), blev Hirtshalsbanen optaget i de internationale køreplaner, og tilførtes både transitrejsende og gods i ret store mængder."

Citat slut.

Gregersen, 1966, skriver ikke noget om, hvornår havnebanen/havnebanerne og/eller havnestationen/stationerne henholdsvis kajspor er etableret, hvorfor forholdet undersøges nærmere.

Godstrafikken på jernbane til Hirtshals blev indstillet i 2005.143)

NJ M 17 ankommer til Hirtshals og er kørt ind på sporet der leder frem til sporskiftet til havnen. 9. august 2004. Fotograf: Axel Spille. Tak til Axel for at billedet må vises her.

I forgrunden ses Nordsøcentret og det er det, der er postkortets primære motiv. For en havnebaneinteresseret er det imidlertid det, vi kan se i baggrunden, der er interessant. Jernbane og vej følges ad ind under vejoverføringen, som vi ser midt i billedet. Jernbanen svinger mod venstre i en blød kurve over mod Hirtshals station. Men inden kurven for alvor begynder, grener havnebanen fra mod højre og passerer i niveau over den brede asfaltvej og fortsætter mod havnen. Ved rebroussement opnås forbindelse til jernbanesporene til højre for asfaltvejen. Der ses en række lyse og/eller hvide jernbanevogne på arealet og en rist med 3 spor. Postkort. Årstal: Ukendt, men 1989 eller tidligere. "Nr. 8502 Nordsøcentret, Hirtshals. Copyright: Wadmanns Forlag. Thisted. Tlf. 07-92 31 66." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

NJ M 17 er ankommet til Hirtshals havn. 9. august 2004. Fotograf: Axel Spille. Tak til Axel for at billedet må vises her.

NJ M 17 er ankommet til Hirtshals havn. 9. august 2004. Fotograf: Axel Spille. Tak til Axel for at billedet må vises her.


"Norgesruten, Hirtshals". Postkort. Uden årstal. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Hirtshals havn med jernbanespor nederst til venstre, på færgeklappen i midten og perronspor til højre. Der holder tre åbne godsvogne i perronsporet. År:? Postkort. "1111 Vendsyssel Papir A/S. Hjørring". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

HP 102 ved perronen på Hirtshals havn. Bemærk sporenes placering på færgeklappen. Postkort udgivet af A/S Hjørring Privatbaner. Fotograf: Ole-Christian Munk Plum. År:? Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Y-tog ved havneperronen i juni 1975. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Asger Christiansen.

Sporskifterne til færgeklapsporene oktober 1976. Fotograf: Lars Møller Jensen. Tak til Lars for at billedet må vises her.

Henrik Thomsen skriver 17. marts 2018: "
Det er fra en udflugt i det nordlige jylland med E 991 og så en tur med HP 13 mellem Hjørring og Hirtshals [3. maj 1985]". Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Forrest i billedet to spor på Hirtshals station. Til venstre to spor på Hirtshals havn - og med godsvogne. Postkort. Årstal: Ukendt. "Hirtshals Boghandel v. M. Holst-Jensen & Knud Rasmussen. Hirtshals. Telefon 26. 87155." Billedet klan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Postkort. Postgået 19. juli 1921. "Fot Hald Hasseris Aalborg. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


__________________________
Noter:

7) Gregersen, 1966, p. 6.

Litteraturliste:

Gregersen, A: "Hirtshalsbanen gennem 40 år, 1925 - 19. december 1966", 1966, http://www.jernbanen.dk/Tekster/Artikler/A34/Hirtshalsbanen-1925-1965.pdf