Havnebaner‎ > ‎

Højer Sluse


I følge bogen "70 år med Højerbanen"174) stammer strækningen Tønder-Højer fra 15. juni 1892, Højer-Højer Sluse fra samme dato og Højer Sluse-Højer havn fra 1909. Persontrafikken mellem Højer station og Højer Sluse forsvandt 1927 i forbindelse med Hindenburgdæmningens ibrugtagning og mellem Tønder og Højer 14. maj 1935. Der var godstrafik på hele strækningen inkl. Højer havn frem til banens nedlæggelse i 1962. Højer station blev revet ned i 1982 eller 1985 (bogen er uenig med sig selv) og Højer Sluse station i 1928.

Driften af strækningen Tønder-Højer Sluse blev overtaget af DSB pr. midnat natten mellem den 16 og 17. juni 19209) i forbindelse med genforeningen. Højer Sluses forkortelse var Slu. Det anførtes, at "Højer Sluse bliver ikke selvstændigt Ekspeditionssted. Ekspeditionen besørges af Personalet paa Højer Station". Højer Station lå i km 12,0 fra Tønder og Højer Sluse i km 13,3. "Strækningen Højer-Højer Sluse drives som Havnebane."8)

"1929". Kilde: Geodatastyrelsen. Årstallet dækker sandsynligvis over et interval af år - derfor citationstegnene.

"1945". Kilde: Geodatastyrelsen. Årstallet dækker sandsynligvis over et interval af år - derfor citationstegnene.

Højer Sluse station 1903. Fotograf: Laurids Matthiesen. Kilde: http://billeder.museum-sonderjylland.dk/Cumulus/#1437143991081_15

Postkort. År: ? Postgået 1903.

Højer Sluse. Postkort. "88-11 Marskens Forlag - Telefon 74 78 26 73." År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Højer Sluse før 15. maj 1989. Postkort. "Copyright: FM en-gros, Thisted, Tlf. 07-921288. Nr. 7484." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Kilde: Geodatastyrelsen. Sidst rettet 1921. Udgivet 1923. Kortudsnittet kan ses i højere opløsning her. De 4 fotovinkler refererer til nedenstående 4 fotos.

Foto 1: Marsken er et fladt område og en hvilken som helst bygning i landskabet virker "høj". Så denne kolos i fire etager virker enorm. Havnebanen endte ved denne bygning. Billedet kan ses i højere opløsning her. 16. juli 2015. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Foto 2: Havnebanen fra Højer Sluse station og ned til havnen forløb i en 90 grader kurve og er her set fra havnen op mod stationen. Stationsbygningen lå lige til højre for bygningen til venstre i billedet. Bemærk jernstolpen til højre i billedet. Det er en tidligere jernbaneskinne, der åbenbart har været en del af et led på stedet. Billedet kan ses i højere opløsning her. 16. juli 2015. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Foto 3: Fotografen står ude på selve slusen og fotograferer mod nord. Stationsbygningen lå lige bag ved bygningen til højre i billedet. Billedet kan ses i højere opløsning her. 16. juli 2015. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Foto 4: Havnebanen fra Højer station til Højer Sluse station forløb først stik vest og dernæst i en næsten 90 grader kurve. Fotografen står her med ryggen til diget og fotograferer ind mod Højer station. Jernbanetraceens kurve ses tydeligt midt i billedet. Billedet kan ses i højere opløsning her. 16. juli 2015. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Noter: Se her.

Arbejdsnoter:
 
Slagge-posten nr. 48, side 4-10.