Havnebaner‎ > ‎

Horsens


Kilde: "Danmark Rundt", Politikens Forlag, 1962. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Horsens 26. februar 1967. Fotografen har ryggen til havnen. Til højre sporet for Horsens-Odder Jernbane (HOJ). Til venstre DSBs havnebane og sidespor til xx. Vejen midt i billedet er Sønderbrogade. Bemærk perronerne på hver side af Sønderbrogade ved HOJ-sporet; trinbrættets officielle navn var xx. Signalerne ved overkørslen er xx og xx. Den gule bygning forrest til højre i billedet er revet ned. Den gule bygning bagerst til højre i billedet eksisterer stadig (2012). De to gule bygninger til venstre i billedet er revet ned. Den høje bygning til venstre i billedet (med Firestone-reklame på gavlen) eksisterer stadig (2012). Billedet kan ses i lidt højere opløsning her. Fotograf: Gunnar W. Christensen, www.tog-billeder.dk. Tak til Gunnar for at billedet må vises her.

Næsten samme sted som ovenfor næsten 40 år senere 12. oktober 2006. HOJ-sporet er forsvundet. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.Horsens havn med jernbanevogne på kajen til venstre ved kranen. Kvaliteten af disse første "farvefoto postkort" kan diskuteres. Postkort. År:? Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 9. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Postkort postgået 9. maj 1910. "Warburgs Kunst-Forlag København Eneret." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

At redegøre for ejerforholdene af sporene på Horsens havn er noget af en opgave og fordrer et godt sporplanmateriale. Men indtil et sådan bliver uploaded, kan groft sagt siges, at Horsens havnebane var dobbeltsporet: Ikke dobbeltsporet i traditionel forstand - men bestående af to parallelle spor, hvoraf det nordligste/østligste var strækningssporet for Horsens-Odder og tilhørende denne og det sydligste/vestligste var DSB's havnespor med diverse afgreninger. På ovenstående postkort ses tydeligt denne fordeling. Postkort. "Stenders Forlag - Eneberettiget - Horsens 59". År:? Postgået 26. august 1924. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Jernbanespor på Horsens havn. På sporet længst til venstre rangeres med damplokomotiv. Postkort. "Stenders Forlag - Eneberettiget - Horsens 262". Postgået 24. februar 1943. Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Jernbanespor på kajen foran Toldboden. Postkort. Postgået 14. september 1939. "Eneret No. 7434." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
"Smalsporede overføringsvogne i Danmark.
I en artikel "Forskellig sporvidde-", som bragtes i forrige nummer af tidsskriftet (nr. 6/66), skrev jeg, med en lidt for "flot armbevægelse", at overføringsvogne ikke havde været anvendt i Danmark. Generaldirektør P. E. N. Skov gør i et brev mig opmærksom på, at sådanne vogne anvendtes af den smalsporede amtsbane mellem Mommark Færge og Sønderborg, og kontorchef Axel Ravn skriver: "Som barn færdedes jeg meget på banegården i Horsens. De to smalsporede baner der - Tørring/Bryrup - benyttede til overførsel af deres vogne til byens havn transportører med normal sporvidde. Fra en rampe kørtes de smalsporede vogne over på transportøren, boltedes fast på denne, og ved hjælp af en særlig kobling indgik vognene på denne måde i en normalsporet transport."

Begge d'herrer har ret, det er allerede konstateret. Jeg har nu allieret mig med en af foreningens "jernbanehistorikere", og jeg skal kende ham meget dårligt, om vi ikke allerede i næste nummer af tidsskriftet - i tekst og billeder - kan få disse arrangementer nærmere beskrevet.

Erik B. Johnsen."43)
 
 
 
Test: Link: Forslag til lov om nedlæggelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=90694