Havnebaner‎ > ‎København‎ > ‎

Ford Motor Company::


Til venstre Sydhavnsgade og til højre Frederikskaj. Der er jernbanespor på både vest- og østsiden af Sydhavnsgade. På Frederikskaj ses to spor med sporstoppere. Nord for Ford ses et eller andet kulfirma. Umiddelbart ser det ud til, at de to spor på Frederikskaj intet har med Ford at gøre og udelukkende er etableret for at betjene kulfirmaet og de kommende kunder, som måtte etablere virksomhed nord kulfirmaet. Billedet kan ses i højere opløsning her. Billedet stammer fra en bog udgivet i 1936.

Jeg googlede rundt på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside og fandt en del luftfotos af Ford-fabrikken. Men ingen steder sås noget sidespor ind til fabrikken. Jeg fandt også denne tegning, og det er faktisk i tegningen, svaret findes:

Som man vil kunne se, førte intet sidespor ind til fabrikken. Når bilerne skulle om bord på jernbanevognene, kørte man dem simpelthen ud ad fabrikken og via en rampe ind i jernbanevognene. Om de to jernbanespor mellem fabrikken og vandet ejedes af Ford eller af Københavns Havn, ved jeg ikke. Men hvis de har været ejet - eller eksklusivt anvendt - af Ford, kan der findes en deklaration herom via tinglysningsarkiverne. Jeg har tidligere set, at "enden" af et havnespor har været et privat sidespor - også selv om der intet sporskifte indgik i arrangementet. På tegningen af kajen beskiltet "Ford Kaj No: 2", hvilket kunne antyde, at kajen - eller i hvert fald et stykke af den - ejedes af Ford eller at Ford havde fortrinsret til at bruge den. Tegningen kan ses i højere opløsning her. Kilde til tegningen: http://kb-images.kb.dk/DAMJP2/DAM/Samlingsbilleder/0000/440/788/DT135714/full/full/0/native.jpg

Peter Andersen har gravet dette fotografi frem:

Peter Andersen skriver på jernbanen.dk 14. maj 2018: "På ældre fotos ses en opstillingsplads på modsatte side af Sydhavnsgade, hvor der står en hel del mindre Ford-biler. I nyere tid havde Ford [oven for viste] rampeanlæg langs Sydhavnsgade syd/øst for fabrikken. I øvrigt tilhørte en hel del af arealerne (og sporanlægget?) ved det tidligere teglværksområde A/S Sydhavnsarealerne. Billedet angives at være taget i 1956. Billedet kan ses i højere opløsning her. Kilde: http://kb-images.kb.dk/DAMJP2/DAM/LuftfotoOM/0000/757/734/B02219_249d/full/full/0/native.jpg___________
Noter: Se her.