Havnebaner‎ > ‎

Korsør


Korsørs første banegård med godsvogne på kajen. Postkort. År? Postgået 10. november 1909.

Arkiv: www.postkortforum.dk. Tak til Niels Vad for at postkortet må vises her.

Korsør havn mellem 1907 og 1911. Postkort. Postgået 22. februar 1911. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen. I dag ser der sådan ud.

Er der på et postkort bare den mindste stump jernbanespor som en del af en havnebane eller havnespor, berettiger det - i min verden - til at postkortet erhverves, scannes, offentliggøres og arkiveres. Det bliver man i det lange løb fattig af. Men rig på oplevelser. Korsør Havn. Postkort. "Vanddagen i Korsør Havn - en årlig fest med mange begivenheder. 6-93. Copyright Korsør Turistråd. Foto: Børge Andersen. Tryk: Burchardt Offset, Korsør." Mon ikke "6-93" betyder, at billedet er fra juni 1993? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Korsør havn i 1903 med jernbanespor og godsvogn(e). Billedet kan ses i lidt højere opløsning her. Arkiv: Korsør Lokalhistoriske Arkiv.

Masser af havnespor og sporskifter. Årstal: Ukendt. Kilde: www.arkiv.dk.

Da et kajspor på Korsør Havn i 1957 forsvandt ud i havnen p.gr.a. udtjent bolværk.

Den fjerde bro mellem Korsør og Halskov set mod Halskov - med jernbanespor. Årstal: Ukendt. Fotograf: Ukendt. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Sporhale. Bemærk perronkanten til højre for sporhalen. I skrivende stund (27. december 2017) vides ikke, hvilket formål perronkanten og perronen har tjent. Fotograf: Ole Thisted. Tak til Ole for at billedet må vises her.