Havnebaner‎ > ‎Nørresundby:‎ > ‎

Krøllen:Sporplan over Krøllen marts 1943. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-730/Thomas Boberg Nielsen.
 
Sporplan over Krøllen i 1949. Bemærk at syd er opad. Sporplanen kan ses i højere opløsning her. FFJ-ejede spor er anført stiplet. Bemærk ejendomsgrænserne mellem DSB og FFJ: DSB ejer hele strækningen mellem Nørresundby station og Limfjordsbroen, DSB ejer ca 1/3 af Krøllens strækning mellem Nørresundby station og Krøllens østlige sporskifte og FFJ ejer praktisk talt hele strækningen mellem jernbanebroen og Krøllens østlige sporskifte. Dette står i kontrast til xxxxx...... Det fremgår også tydeligt af sporplanen, hvorledes sporene til den første jernbanebro har forløbet. Den første jernbanebro lå vest for den nuværende. Bemærk indkørselssignalerne til Nørresundby ude på jernbanebroen: Der er tale om to signaler ved siden af hinanden. Endelig bør også bemærkes, at lige der hvor sporet "går i land" er der på vestsiden af sporet placeret en lille perron.
 
 
Jernbanebroen over Limfjorden. Nørresundbys indkøselssignal fra syd. Afgreningen til højre er mod Nørresundby havn. Ca. 1973-1975. Fotograf: Preben Pedersen. Arkiv: Henning Orlowicz. Tak til Henning for at billedet må vises her. 
 
Jernbanebroen over Limfjorden i 1977 set fra Nørresundby-siden. I forgrunden Nørresundbys indkørselssignal, som vi her ser bagsiden af. I-signalet har afgrening mod højre ad Krøllen mod Nørresundby havn. Seperat hastighedsviser ses til højre (det vil sige til venstre for I-signalet). Skærmdump fra smalfilm. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen. 
 
Brolandingen i Nørresundby set fra Nørresundby mod Aalborg. Til venstre sporet mod Krøllen/Nørresundby Havnestation. 18. maj 1965. Fotograf: Julius Brems.

Her ses bagsiden af indkørselssignaler til henholdsvis Nørresundby og Nørresundby havnestation. 1970. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

19. august 2004. I forgrunden sporet mod Nørresundby havn. Tak til Martin for at billedet må vises her.

MRD 4231 og MR 4031 passerer jernbanebroen over Limfjorden den 30. juni 2006. Fotograf: Morten Larsen. Tak til Morten for at billedet må vises her. Billedet er scannet via pdf og efterfølgende ændret til jpg.

Samme motiv som ovenfor men scannet via TIFF og efterfølgende ændret til jpg. Kan man overhovedet se forskel, når det endelige resutlat vises her på siden i samme bredde (800 pixel)?

Udsnit af ovenstående. Vi bemærker at sporskiftet ser intakt ud. Til gengæld kan vi se, at Nørresundbys I-signal er fjernet fra signalbroen på jernbanebroen. I-signalet er placeret længere fremme ad sporet uden for billedet.

Sporskiftet set fra nord 9. april 2003. Sporskiftet ser intakt og funktionsdygtigt ud og ser ikke ud til at være aflåst med hængelåse. Fotograf: Corty Gade. Tak til Corty for at billedet må vises her.

Sporskiftet set fra nord 9. april 2003. Sporskiftet ser intakt og funktionsdygtigt ud og ser ikke ud til at være aflåst med hængelåse. Fotograf: Corty Gade. Tak til Corty for at billedet må vises her.

Sporskiftet set fra nord 9. april 2003. Sporskiftet ser intakt og funktionsdygtigt ud og ser ikke ud til at være aflåst med hængelåse. Et MR-tog har netop passeret og nærmer sig Aalborgs indkørselssignal. Fotograf: Corty Gade. Tak til Corty for at billedet må vises her.

IC4-togsæt passerer mod nord i 2009. Sporskiftet er nu ikke mere funktionsdueligt, hvilket må være sket mellem 2006 (jf. foto længere oppe) og 2009. Fotograf: Ukendt. Såfremt fotografen kigger med her, må han eller hun meget gerne kontakte mig, så jeg kan spørge, om jeg må vise billedet her.


Krøllen er næsten intakt. Før 30. maj 2012. Slagteriet ligger der stadig. Zoomer vi ind på de tre sporskifter og de to ben mod øst, ser vi følgende: 
 
 
Her er der zoomet ind på det sydlige sporskifte. Sporskiftet ser intakt ud.
 
Her er der zoomet ind på det østlige sporskifte. Sporskiftet er helt væk.
 
Her er der zoomet ind på det nordlige sporskifte. Sporskiftet er helt væk. Hvis man kigger godt efter, vil man kunne se, at sporstumpen til højre stadig har en afløbssko. 
 
Her er der zoomet ind på det sydøstlige ben. Sporet er intakt. Sporet passerer Spiesgade i midten af billedet og Slagterivej til højre i billedet.
 
Her er der zoomet ind på det nordøstlige ben. Sporet er intakt. Sporet passerer Spiesgade i midten af billedet og løber langs med Spiesgades afgrening mod nordvest. For enden af afgreningen oppe i billedets venstre hjørne er der smidt nogle bilvrag på sporet. 
 
----------
Og nu et billede, der er knapt så gammel som ovenstående:
 
De sørgerlige rester. Før 30. maj 2012. Sporskiftet i sydenden er forsvundet. Der ligger en lille rest bane i det sydøstlige ben. Hele det nordlige ben er forsvundet. Slagteriet er væk.