Havnebaner‎ > ‎Nørresundby:‎ > ‎Krøllen:‎ > ‎

Sidespor til Kosangas


Sidesporet til A/S Kosangas har sådan set ikke noget med hverken Nørresundby havnebane eller Krøllen at gøre. Anlægget bestod af et sidespor udgående fra Nørresundby station. Sidesporet fulgte traceen for sporet til den første jernbanebro over Limfjorden fra Nørresundby station og næsten helt ned til Limfjorden. Sidesporet var således placeret vest for det eksisterende strækningsspor fra jernbanebroen over Limfjorden til Nørresundby station (nu Lindholm station). Øst for Krøllen etableredes selve gastankanlægget med 11 gastanke. Sidesporet vest for jernbanen og tankanlægget øst for jernbanen var forbundet med et gasrør, der løb under to af Krøllens "ben".

Projekttegning 25. april 1961. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-1440/Thomas Boberg Nielsen.

Projekttegning 27. januar 1960. Det blå område er sidesporet til tømning af gastankvogne. Det røde område er gastankanlægget. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-1440/Thomas Boberg Nielsen.Ovenstående tre billeder. Mellem Kosangassporet, der ligger på tracéen for jernbanen til den første jernbanebro, og den nuværende jernbanestrækning er der på et tidspunkt efter 1961 etableret et sidespor. Det ser ud til, at sporet anvendes af banetjenesten. Nederste foto: Her ser vi den sydligste del af sidesporet, hvor en lukket godsvogn nyder den fine udsigt over Limfjorden. "Sporstopperen" består af et par sveller lagt ud over sporet. Bemærk også trådtrækket til venstre i billedet. Alle tre fotos: 1970 Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billederne må vises her.

1982. Fotograf Remi Carsten Lindby. Tak til Carsten for at billedet må vises her.___________
Noter: Se her.