Havnebaner‎ > ‎

Nykøbing Falster


Postkort. Postgået 14. september 1937. "Mackeprangs Boghandel A/S, Nykøbing F. - Eneret 161 -" Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen. 
 
Rangertræk på havnebanen i Nykøbing Falster. Længst til venstre sporet mod Gedser og i midten sporet mod Nysted/Nakskov. Postkort. År?

Nykøbing Falster havn. Til højre for havnebassinet deler sporet sig i to. Til venstre ses to spor med transversal. Sporene ender vinkelret på kajkanten og kun to "svellelignende" stopbomme skal forhindre at vogne og lokomotiv kører over kajkanten. Postkort. År:? Billedet kan i højere opløsning ses her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Nykøbing Falster havn med godsvogne på kajen til venstre. Postkort. "V. Kristoffersens Boghandel, Nykøbing F. Eneret. 38931". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Nykøbing Falster havn - udsigt fra vandtårnet og med en enkelt godsvogn på kajen. Postkort. "Stenders Forlag Eneberettiget 17013. År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Nykøbing Falster havn med spor og godsvogne to forskellige steder på havnen. Postkort. "Stenders Forlag. Eneret - Nykøbing F. 353 K". År:? Postgået 16. marts 1959. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Nykøbing Falster havn med spor på kajen. Postkort. Årstal: Ca. 1950.
 
 
Test: Link: Forslag til lov om nedlæggelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=90694