Havnebaner‎ > ‎

Ringkøbing::


Ringkøbing havn er en ung havn - den er indviet 17. november 1905.163)  Havnen blev udvidet mod vest i 1928 og den nye del af havnen blev forsynet med jernbanespor.164) "Havnebanens spor fra banegården til havnen medførte en del ændringer i de mange mindre parceller, som lå mere eller mindre i vejen for sporet. D.v.s. at en strimmel land vest om byen blev berørt, lige fra Enghavevej, der blev udbygget ved denne lejlighed, til Vesterstrandsbjerg. Det tales også om Markedspladsen og dens opfyldning. Sporet ligger for øvrigt endnu enkelte steder [2006], mens andre dele er sløjfet."165)
 
I skrivende stund forekommer det lidt uklart, hvornår havnebanen blev bygget og ibrugtaget. Mortensen skriver, at ekspropriationsforretningen gennemførtes torsdag den 21. april 1927166) og at sporet blev lagt i oktober 1925.167) Mon ikke det sidste er en fejl, og at der skal stå, at sporet blev lagt i oktober 1927?

"Den 16. december 1927 kørte det første tog ad havnebanen til havnen og tilbage igen, for at kontrollere, at banen var færdig til brug. Toget bestod af 6 grusvogne."168)

Morten Flindt Larsen skriver 24. juni 2015 på jernbanen.dk:

"Ringkøbings havnebane er en af de mere specielle. Den er åbnet i (vistnok) 1929 som privat sidespor for Vandbygningsvæsenet, men overgik på et tidspunkt til DSB. I 1962 blev havnebanen atter privat sidespor for Vandbygningsvæsenet samt for Ringkøbing offentlige Slagtehus, som var tilkommet i mellemtiden. Hvornår sporet blev nedlagt, fortaber sig i den nyere tids tåger."Ringkøbing havnebane ca. 1930'erne.

Ringkøbing havnebane med sidespor til savværket(?)
"1976".

Ringkøbing havnebane med afgrening til (?). "1985".

Luftfoto. Havnebanen ses forsvinde ud ad billedet i højre side og opad. Årstal: Ukendt. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Yderst til venstre ses Ringkøbing havnebane, der tager turen hele vejen rundt om byen. Postkort postgået 22. juni 1971. "Copyright: FOTOMAGASINET. THISTED. NR. 6703." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Dateringen må være mellem 1966 og 1971 jf. Bent Mikkelsen på jernbanen.dk den 24. juni 2015 "
Det er ikke let at identificere. Skibet som ligger ved udrustningskajen ved Nordsøværftet var et af 61 søsterskibe, der blev sat i søen i årene fra 1966 til 1977. Det er i øvrigt verdens hidtil største serie af coastere. Foreløbig har ingen anden skibsbygger overgået dette - bortset fra Liberty-skibene under 2. Verdenskrig. En anden ledetråd er at byen rådhus endnu ikke er opført på stranden syd for fiskerihavnen (Gammel Havn). Det blev færdigt i 1972."

Kortet kan ses i lidt højere opløsning her.

23. februar 2015 lå sporskiftet til havnebanen stadig intakt i spor 1. MY 28 med G 7519 Vemb-Herning er under indkørsel til Ringkøbing station. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf Bent Mikkelsen www.bettynordgas.dk. Tak til Bent for at billedet må vises her.

Der eksisterer ikke mange billeder af havnebanen i Ringkøbing. Så indtil videre må vi "nøjes"med dette fine billede, som Ole Dinesen tog den 28. juni 1993, hvor MY1150 rangerer på havnebanesporet. Mon ikke rangertrækket netop har afleveret en ølvogn til øldepotet til højre i billedet? Havnebanen drejer sig venstre bag om "bagenden" af rangertrækket. Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Ole for at billedet må vises her.

Også på dette billede er det MY 1150, der rangerer på Ringkøbing havnebane til/fra Carlsberg. Lasse skriver på jernbanen.dk: "Sidesporet blev overvejet genåbnet i 2012 til transport af vindmøllenaceller ("motorhusene"), der skulle pålæsses særlige fladvogne via genbrugspladsen, der nu er vokset frem på østsiden af Carlsbergsporet. Nacellerne skulle til udskibning i Esbjerg, og tanken var at køre 3 komplette naceller samt andre stumper i to ugentlige tog, kombineret med to ugentlige tog med vindmøllevinger fra Tyskland eller Lem, alt efter vindmølletype.Transporterne løb ud i sandet (indtil videre i al fald), fordi de rigtige vogne til Nacellerne viste sig svære at skaffe. Vognene skulle være med forsænket bund på min 20 meter, og kunne bære op til 100 tons. Den mest oplagte vogntype til formålet, var desværre udlejet til en "konkurrent", idet de anvendes til transport af atomaffald..." Fotograf: Lasse. Tak til Lasse for at billedet må vises her.

MFB 5236+FF 5426+MFA 5036 passerer Ringkøbing havnebane 8. marts 1996. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Bent Mikkelsen www.bettynordgas.dk. Tak til Bent for at billedet må vises her.

Til venstre havnebanen 19. marts 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Bent Mikkelsen www.bettynordgas.dk. Tak til Bent for at billedet må vises her.

Bent Mikkelsen skriver 18. september 2018: "
Som en opfølgning på historien om havnesporet i Ringkøbing. Så er BaneDanmark nået til Ringkøbing med trolje 406 og et par følgevogne for at udskifte sveller. De skifter kun svellerne under sporskiftet til havnesport. Havde en snak med de to som kom med vedhæftede ekvipage. De forklarede, at der ikke bliver tale om at sløjfe sporskiftet, da det har indvirkning på hele sikringsanlægget på stationen. Og det venter vi med til det nye signalsystem bliver indført… var ordene var de to herrer. Så havnesporet bliver indtil videre. Sporskiftet ligger jo langt fra hovedstrøgene, så der kan jo gå mange år inden ERTMS når helt til Vestjylland." Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Bent for at billedet må vises her.

3 dage senere, den 21. september 2018, tog Bent Mikkelsen dette billede af havnebanesporskiftet. Hjertestykket er fjernet, men kontakter og mekanik skulle efter sigende være intakt. Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Bent for at billedet må vises her.

Ringkøbing havnebane passerer Holmslandsvej 1958. Midt i billedet ses slagteriet. Arkiv: Henrik. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Ringkøbing havn med jernbanespor og en enkelt godsvogn i 1958. Arkiv: Henrik. Tak til Henrik for at billedet må vises her.


Bent Mikkelsen skriver 24. februar 2015: "På billedet af Jette Dania kan man se konturerne af sporet yderst ved kajkanten under asfalten". Billedet er taget 18. juli 1983. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Bent Mikkelsen www.bettynordgas.dk. Tak til Bent for at billedet må vises her.

Bent Mikkelsen skriver 24. februar 2015: "Billedet af søsterskibet Karen Dania på beddingen er taget nøjagtig samme sted med blot i den modsatte retning og der ses stadig noget af sporet, men dog med fyld i sporet. Så allerede i 1983 blev der ikke kørt med vogne på den del af havnen." Billedet er taget 18. juli 1983. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Bent Mikkelsen www.bettynordgas.dk. Tak til Bent for at billedet må vises her.

Jernbanespor på Ringkøbing havn på kajen til venstre i billedet. Årstal: Ukendt, men før 15. maj 1989. "Copyright: FM EN-GROS, THISTED. TLF. 07-921288. Nr. 7939." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

MY 1115 med en enkelt godsvogn på Ringkøbing havn 12. februar 1988. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Steen H. Nielsen. Tak til Steen for at billedet må vises her.
 
 
Test: Link: Dokumentation for, at banen ikke er anlagt ved lov, se afsnit 2.7 i https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=90694


___________
Noter: Se her.