Havnebaner‎ > ‎

Rødby Færge:

 
Forbindelsesbanen mellem Rødbyhavn station og Rødby Færge station er her angivet med fuldt optrukken sort farve.
 
"Sporlægningen på den nye færgestation blev påbegyndt i efteråret 1960 med udførelse af forbindelsessporet til privatbanestationen i Rødbyhavn - se skematisk sporplan af Rødby Færge station (...) Der var med udførelsen af dette spor skabt mulighed for transport i jernbanevogne af spor- og ballastmaterialer til færgestationen. Omkring sporets forlængelse, spor 22, blev indrettet lagerplads, hvorpå der blev opstillet køreportalkraner til brug ved aflæsning af spormaterialer fra jernbanevogn til lager. I tilknytning til lagerpladsen blev endvidere indrettet en byggeplads, hvorpå så godt som alle stationens 77 sporskifter er samlet." Kilde: "Fugleflugtslinien", Særtryk af "Ingeniøren" Nr. 10 - 15. maj 1963.
 
Forbindelsesbanen gennembrød diget to steder. Her ses det nordligste gennembrud. 15. februar 1976. Fotograf: Lars Møller Jensen. Tak til Lars for at billedet må vises her.
 
Rødby Færge station med forbindelsessporet i forgrunden. Bemærk sidesporet. Billedet kan ses i højere opløsning her. Kilde: "Fugleflugtslinien", Særtryk af "Ingeniøren" Nr. 10 - 15. maj 1963. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
 
 
Rødby Færge station med forbindelsessporet til venstre. Bemærk sidesporet med godsvogne. Billedet kan ses i højere opløsning her. Kilde: "Fugleflugtslinien", Særtryk af "Ingeniøren" Nr. 10 - 15. maj 1963. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen

Rødby Færge mellem 1963 og 1967. Her ser vi praktisk talt forbindelsessporet i fuldt omfang samt Lollandsbanens station Rødbyhavn omtrent midt i billedet. Bemærk, at der ikke ser ud til at være jernbanespor på molen tættest på fotografen. Postkort. "Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 49 310/14." År:? Postgået 25. august 1967. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Forbindelsessporet ses til venstre. Postkort. Ej postgået. Årstal: Ukendt. "Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 40 310/5". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Til venstre 3 godsvogne på forbindelsessporet. Billedet kan ses i højere opløsning her. Der ser ud som om, forbindelsessporet er afbrudt bag godsvognen længst væk. Fotograf: Ukendt. Årstal: Ukendt, men senest 1972. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Rødby Færge med forbindelsessporet til Rødby havn i forgrunden. Postkort. Postkortet er ikke postgået. På bagsiden er anført: "Købt 13.8.1973." Så vidt jeg kan vurdere, er motivet dog nogle år ældre. "Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 40 310/4." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Her ses forbindelsessporet nederst til venstre. Det er forbindelsessporet, der er det afvigende spor. Sporet ligeud ender blindt. Postkort. "Lolland-Falsters Papirforsyning, Maribo, Copyright: 5033-70". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
 
Rødby Færge. Så vidt jeg kan se, er forbindelsesbanen nu forsvundet og det skyldes, at der er etableret et tredje leje vest for de to oprindelige lejer. Alle tre færger på billedet er tyske: M/F "Theodor Heuss", M/F "Deutschland" og M/F "Karl Carstens". Der står nu en enkelt godsvogn på den forreste mole. Postkort. "Lolland-Falster Papirforsyning Maribo". År.? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Rødbyhavn og Rødby Færge. Ingen forbindelsesspor eller havnespor tilbage. Postkort. "Trojaborgs Forlag. Tlf. 43 54 58 00. Foto: O. D. Luftfoto - RØD 9." År:? Postgået 5. september 1994. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.