Havnebaner‎ > ‎

Sønderborg:

 
 
 
Kort over Sønderborg 1925. Der er ingen jernbaneforbindelse over Als Sund. Kortet kan i højere opløsning ses her.


Meddelelser fra Generaldirektoratet M 307, 6. oktober 1930. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.


"Smalsporede overføringsvogne i Danmark.
I en artikel "Forskellig sporvidde-", som bragtes i forrige nummer af tidsskriftet (nr. 6/66), skrev jeg, med en lidt for "flot armbevægelse", at overføringsvogne ikke havde været anvendt i Danmark. Generaldirektør P. E. N. Skov gør i et brev mig opmærksom på, at sådanne vogne anvendtes af den smalsporede amtsbane mellem Mommark Færge og Sønderborg, og kontorchef Axel Ravn skriver: "Som barn færdedes jeg meget på banegården i Horsens. De to smalsporede baner der - Tørring/Bryrup - benyttede til overførsel af deres vogne til byens havn transportører med normal sporvidde. Fra en rampe kørtes de smalsporede vogne over på transportøren, boltedes fast på denne, og ved hjælp af en særlig kobling indgik vognene på denne måde i en normalsporet transport."

Begge d'herrer har ret, det er allerede konstateret. Jeg har nu allieret mig med en af foreningens "jernbanehistorikere", og jeg skal kende ham meget dårligt, om vi ikke allerede i næste nummer af tidsskriftet - i tekst og billeder - kan få disse arrangementer nærmere beskrevet.

Erik B. Johnsen."43)Der er i min samling af postkort ikke mange motiver med privatbanehavnebaner eller sidespor på fri bane på privatbanerne. Så ovenstående er lidt af en sjældenhed (for mig) og er i øvrigt lidt atypisk for et postkort, idet datoen for billedets optagelse tydeligt fremgår af postkortet. Vi er i Sønderborg på Als-siden. I marts 1932, hvor billedet er taget, synger Amtsbanerne på Als (ABA) på sidste vers, idet de blev nedlagt  28. februar 1933.160) Als blev landsfast med Jylland 7. oktober 1930 i kraft af Kong Christian den X's Bro.161) På Als-siden havde ABA siden starten i 1898 haft egen havnebane, og det er netop den, vi ser på billedet, hvor vi er på strækningen mellem Sønderborg By station og Sønderborg havn. Havnebanen var 1,6 km lang.159) Sønderborg havnebane (ABA) 28. marts 1932. "S. P. fot." Postkort. Postgået 9. september 1933. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Sønderborg havnebane starter på vestsiden af Alssund, hvor Sønderborg station er beliggende. Her ser vi fra Sundevedsiden (vestsiden) over mod Alssiden (østsiden). Neden for kirken ses 3½ af buerne for havnebanen på Alssiden. Af sporene i forgrunden af billedet fører det fjernest beliggende op på broen (Kong Christian den X's Bro) i midten af billedet. Postkort. Årstal: Ukendt. " Stenders Forlag - Farvefoto - copyright - Nr. 40 825/17." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Luftfoto Sønderborg havnebane før maj 1966. Havnebanen passerer Als Sund på nordsiden af broen og grener fra denne på Als-siden. Bemærk de mange godsvogne i "stueetagen" på Sundevedsiden samt godsvognene ved margarinefabrikken "Solo" på Als-siden. År:? Postkort. " Stenders Forlag. Eneret - Sønderborg 1029 K". Postgået maj 1966. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Sønderborg havn. Havnebanen til Alssiden og vejen følges pænt ad. På dette billede kan vi tydeligt se sporforbindelsen til de havnespor, som lå på Sundevedsiden syd for broen - sporet går ind under sporet op til broen. Årstal: Ukendt. Postkort. "Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 149 825 071." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Sønderborg havnebane/Mommarkbanen set fra Sundeved-siden. Havnebanen grener fra til venstre på Als-siden og Mommarkbanen fortsætter op gennem byen højre om kirken. På havnen til venstre på Als-siden ses en åben godsvogn med bremsetårn. År:? Postkort. "Stenders Forlag Eneberettiget - Sønderborg 29". Postgået 27. september 1940. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
 
Havnebanen ligger stadig i broen 11. september 2001. Fotograf: Henrik Lange, www.highways.dk. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Havnebanen set fra Alssiden. Forrest i billedet sporet mod Mommark. Bemærk daglyssignalet ved havnebanens tilslutning til hovedsporet. På Sundevedsiden ses er par godsvogne. Postkort. "Rudolf Olsen - Kunstforlag A/S. Eneret Nr. 6760." År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
 
Postkort postgået 24. juni 1969. Havnebanen og strækningen Sønderborg H-Mommarks fulgtes ad over broen. Jernbanestrækningen Sønderborg H-Mommark Færge blev nedlagt 21. maj 1962.212) Som man kan se, ligger skinnerne der endnu. Jeg ved ikke, hvornår postkortets billede er optaget og jeg ved ikke, hvornår jernbanesporet langs gaden Løkken blev pillet op. Måske nogle af de lokalkendte ved det? I teorien kan banen på billedet stadig være i drift, hvis billedet er af ældre dato. "K. Witt-Møller. Kunstforlag. København. Eneret. Serie6701-619." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Opkørsel fra havnen til broen 11. september 2001. Fotograf: Henrik Lange, www.highways.dk. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Havnebanen i Sønderborg 19.-27. august 1959. Fotograf: Niels Munch. Tak til Niels for at billedet må vises her.
MY 1104 med vogne til Solofabriken på vej ad havnebanen i Sønderborg 24. juni 1992. Fotograf: Ole Dinesen. Tak til Ole for at billedet må vises her.

Godsvogne på Sønderborg havn. Postkort. Årstal: Ukendt. "Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 40 825/27." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "Forår 1977. Vogne på begge sider." Fotograf: A. B. Sillesen. Arkiv: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Smal- og normalspor på Sønderborg havns nordlige del 1973. I baggrunden Kasernen. Fotograf: Peter Andersen. Tak til Peter for at billedet må vises her.

Ikke den bedste postkortkvalitet - men jernbanespor og vogne kan skimtes. Postkort. Årstal: Ukendt. "Søren Perch, Esbjerg - Eneret 84920." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Forrest smalspor på kajen. På et senere tidspunkt blev sporet vistnok ombygget til begge dele (undersøges nærmere). Billedet er ret specielt, idet det viser både pontonbroen og den nye bro samtidig. Den nye bro ser rimelig færdig ud. Postkort. "Nr. 398". År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Havnegade med smalspor på kajen. Postkort. "61253. Rex 5. 44352 M. Frederiksen, Sonderburg. Ges. gesch." Postgået 3. februar 1911. Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Postkort. Dato: Ukendt - men må formentlig være efter 7. oktober 1930, da broen ser færdig ud. "Rudolf Olsen - Kunstforlag. Eneret No. 1288." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


 
 
__________
 
Arbejdsnoter: