Havnebaner‎ > ‎

Strømmen


Gengivelsesmæssigt ikke et postkort af god kvalitet. Men indholdsmæssigt fortæller billedet faktisk lidt om to havnebaner og et sidespor på fri bane. I midten af billedet nederst ser vi Randers havnebane forløbe parallelt med Tørvebryggen frem til Randersbro. Alle bygningerne mellem Tørvebryggen og Gudenåen er revet ned og erstattet af henholdsvis Randers Regnskov og Justesens Plæne. Havnebanen fortsætter over Randersbro og deler sig i tre grene. Grenen længst til venstre fortsætter frem til Randers Privatbanestation og Randers-Hadsund Jernbane (RHJ). Nederst til højre ser vi jernbanebroen over Gudenåen for strækningen Randers-Grenaa. Jernbanen fortsætter frem til og krydser Aarhusvej. Strømmen første station lå vest for Aarhusvej - Strømmen anden station ligger øst for Aarhusvej. Jernbanebroen over Gudenåen eksisterer som cykelsti den dag i dag. Broens bæreevne gjorde, at man 22. januar 1991 åbnede en ny strækning, der ledte jernbanen Strømmen-Randers hen til strækningen Stevnstrup-Randers, hvor den nye strækning tilsluttedes strækningen Stevnstrup-Randers som et sidespor på fri bane umiddelbart syd for jernbanebroen over Gudenåen for strækningen Stevnstrup-Randers. Midt i billedet øverst ses Strømmen havnebane, der forbandt Strømmen station med den sydlige del af Randers havn. Sporene nåede helt frem til den sydlige del af Randers havn; men jeg har i skrivende stund (6. september 2015) endnu ikke fundet billeder eller sporplaner, der kan dokumentere, at sporene førte helt frem til kajkanten. Så indtil det måtte ske, er hypotesen, at Strømmen havnebane ikke var en rigtig havnebane men blot førte frem til virksomhederne i den sydlige del af Randers havn. Postkort. Årstal ukendt. "Rudolf Olsen - Kunstforlag. Eneret Nr. 7164." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

F 653 med særtog fra S.C.Sørensen til Mariager, Tronholmen, Randers, 18. september 1983. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.