Havnebaner‎ > ‎

Struer::


Luftfoto af Struer station og havnebanen set mod nordvest. Postkort. Postgået 9. marts 1946. "Stenders Forlag Eneberettiget - Struer 1." Havnebanen bugter sig langs den nordlige side af stationsarealet. Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Her er ikke megen jernbanemæssig aktivitet tilbage på Struer havn. Men vi kan da nyde Thybanens flotte forløb gennem Struer. Postkort. Årstal: Ukendt, men 1989 eller tidligere. "Nr. 7934. Copyright: FM En gros, Thisted, tlf. 07-92 12 88." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Struer havnebane ses i nederste højre hjørne. År:? Postkort. "4622 Peter Alstrups Kunstforlag København , Eneret". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Sporet længst til højre er havnebanen. I følge det oplyste er billedet taget i 1946 af Sylvest Jensen. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Struer Havn "1888. Genoptryk af ældre postkort. Udgivet af Struer Museum. Billet nr. 7955". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Jernbanespor og godsvogne på Struer havn. Postkort. Postgået 12. maj 1906. "4623. Peter Alstrups Kunstforlag København, Eneret." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Jernbanevogne på Struer havn. Også på dette billedet har man indtryk af, at fiskekasserne nærmest smides direkte fra bådene og ind i godsvognene. Mon fiskeauktionen er foregået direkte på kajkanten? Postkort. Postgået 1. november 1916. "Smith Knudsen, Struer. Eneret 34703."Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Fotografen er klatret op på højbroen og fotograferer ud over Struer havn. Postkort. Årstal: Ukendt. "J. J. Bertelsen, Kiosken, Torvet, Struer. Nr. 3461." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


 
Test: Link: Dokumentation for, at banen ikke er anlagt ved lov, se afsnit 2.7 i https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=90694

Arbejdsnote:

I artikel "Lidt om trinbrætter" i Meddelelser fra Dansk Jernbane-Klub M 7/64, oktober 1964 omtaler Peer Thomassen et trinbræt på Struer havneplads.